in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 01-12-2023 (niveau 2F)eerdere test 01 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2F hebben de test van 01-12-2023 zo ingevuld:Jullie krijgen Sinterklaas een keer per jaar op bezoek. Wij ook.
Sinterklaas bezoekt jullie dus even vaak ........ .


10 % (afgerond)dan ons
2 % (afgerond)dan wij
9 % (afgerond)als wij
78 % (afgerond)als ons 

Het juiste antwoord is 'als ons'. Dat zie je als je de zin aanvult met woorden uit het eerste deel: Sinterklaas bezoekt jullie even vaak als (Sinterklaas) ons (bezoekt).
Zie ook de pagina ik, mij, hij, hem.Het land ........ om de overleden keizer.


2 % (afgerond)rauwd
6 % (afgerond)rouwd
5 % (afgerond)rauwt
88 % (afgerond)rouwt 

Het werkwoord 'rouwen' (treuren) schrijf je met ou. In deze zin is 'rouwt' het juiste antwoord, want het krijgt een t, net als 'het land treurt'.
Zie ook de pagina rauw, rouw.Hoeveel tanden en ........ heeft een volwassen mens?


97 % (afgerond)kiezen 
1 % (afgerond)kiessen
1 % (afgerond)kiezzen
2 % (afgerond)kiesen

Als het enkelvoud eindigt op 'eis, ijs, eus, ies, oes' wordt de s vaak een z in het meervoud (kies - kiezen).
Zie ook de pagina grenzen, kansen.Het slaperige jongetje heeft zijn ........ al aan.


2 % (afgerond)pijama
78 % (afgerond)pyjama 
20 % (afgerond)pyama
piama

Het woord 'pyjama' schrijf je met yja. Het woord is via het Engels afkomstig uit het Hindi ('pajama').
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
85% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties