MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 15-11-2019 (niveau 2)eerdere test 15 NOV geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 15-11-2019 zo ingevuld:De taxichauffeur ........ mij bij het hotel.


3 % (afgerond)dropped
93 % (afgerond)dropt 
2 % (afgerond)dropdt
2 % (afgerond)dropd

Het woord 'dropt' hoort bij de hoofdpersoon van de zin (de taxichauffeur).
Het woord wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt', ook al is 'droppen' afkomstig uit het Engels.
Zie ook de pagina hij barbecuet.Moet je nou ........ zo schreeuwen? Iedereen kan het horen.


21 % (afgerond)perse
18 % (afgerond)persee
44 % (afgerond)per sé
17 % (afgerond)per se 

De uitdrukking 'per se' (spreek uit als per see) komt uit het Latijn (per se = vanzelf) en wordt met twee woorden, zonder accent geschreven.

De alternatieve schrijfwijze 'persé' raakt ook ingeburgerd, hoewel het niet de officiële speling is.
Zie ook de pagina onmiddellijk.De bonden hebben harde ........ aangekondigd.


9 % (afgerond)actie's
91 % (afgerond)acties 

De s zit gewoon aan het woord vast, omdat de uitspraak van de laatste lettergreep hetzelfde blijft.
Zie ook de pagina opa's, acties, cafés.De ........ van dit toestel zit achterop.


19 % (afgerond)aan-uit schakelaar
28 % (afgerond)aan- uitschakelaar
32 % (afgerond)aan-uitschakelaar 
21 % (afgerond)aanuitschakelaar

Een samenstelling waarvan de eerste twee of drie delen gelijkwaardig zijn, krijgt een koppelteken tussen die delen. De klemtoon ligt op het laatste gelijkwaardige deel (uit).
Zie ook de pagina jip-en-janneketaal.TOTAALRESULTAAT:
58% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers