MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 06-12-2022 (niveau 2)eerdere test 06 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 06-12-2022 zo ingevuld:Het politiekorps heeft ........ chef naar huis gestuurd.
(Bedoeld wordt: de chef van het politiekorps.)


62 % (afgerond)zijn 
38 % (afgerond)haar

'Het korps' is onzijdig. Daarom is 'zijn' het goede antwoord. Het woord 'haar' geldt alleen voor vrouwelijke woorden.
Zie ook de pagina zijn of haar.Het aapje heeft ........ mijn tas geplunderd.


11 % (afgerond)stiekum
89 % (afgerond)stiekem 

Het woord 'stiekem' is afkomstig van het Jiddische 'sjtike' (stil).
Zie ook de pagina onmiddellijk.Voordat het nieuwe gasfornuis geplaatst kan worden, moet een vakman een nieuwe ........ aanleggen.


5 % (afgerond)pijplijn
95 % (afgerond)pijpleiding 

Een leiding voor gas, water e.d. is een 'pijpleiding'.

Als iemand het heeft over een 'pijplijn', is hij be´nvloed door het Engelse 'pipeline'.

Wel goed Nederlands is 'in de pijplijn zitten' (in behandeling, ontwikkeling zijn), wat ook overgenomen is uit het Engels.
Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.Luchtvaart heeft mij altijd ........ .


6 % (afgerond)gefacineert
85 % (afgerond)gefascineerd 
8 % (afgerond)gefacsineerd
2 % (afgerond)gefacsineert

Het woord 'gefascineerd' is voltooid deelwoord van 'fascineren' (met sc). Omdat de r geen medeklinker in 't kofschip is, eindigt het voltooid deelwoord op een d.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers