in samenwerking met 
Noordhoff 134916 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 17-07-2018 (niveau 2)


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

eerdere test 17 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 17-07-2018 zo ingevuld:Mijn broer kluste veel in de bouw en hij ........ in het geld.


7 % (afgerond)bade
91 % (afgerond)baadde 
1 % (afgerond)baden
1 % (afgerond)baadden

Het woord 'baadde' is verleden tijd van 'baden'. De ik-vorm eindigt al op een d. Daar komt in de verleden tijd 'de' bij. Daarom zie je dd in het woord.
Zie ook de pagina verleden tijd.Hij heeft een erg ........ levensopvatting.


88 % (afgerond)idealistische 
12 % (afgerond)idialistische

Het woord 'idealistisch' heeft een e na de d, net als 'ideaal'.
Zie ook de pagina onmiddellijk.Dit ging ........ de lunchpauze.


79 % (afgerond)ten koste van 
3 % (afgerond)tenkostte van
8 % (afgerond)tenkoste van
9 % (afgerond)ten kostte van

De uitdrukking 'ten koste van' is een vaste uitdrukking.
Zie ook de pagina te allen tijde.Zij heeft de Nachtwacht ........ .


4 % (afgerond)geborduurt
96 % (afgerond)geborduurd 

Het woord 'geborduurd' is voltooid deelwoord van 'borduren'. Omdat de r geen medeklinker in 't kofschip is, eindigt het voltooid deelwoord op een d.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

TOTAALRESULTAAT:
88% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties