in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Twijfelwoorden | noch, nog

Nog

Het woord 'nog' heeft veel betekenissen. Bijvoorbeeld:

  • Mag ik nog een appel? (opnieuw, vaak met klemtoon)
  • Je moet nog twee uur wachten. (extra)
  • Ik zit nog steeds te wachten. (tot nu toe voortdurend)

'Nog' kan ook een versterking aangeven:

  • Hij heeft nog zo goed uitgekeken.
  • Zijn tweede huis is nog duurder dan het eerste.

 

Noch

Het woord 'noch' gebruik je bij een ontkenning. Het woord krijgt dan een klemtoon. Bijvoorbeeld:

  • Hij is niet de grootste, noch de oudste van het stel. (en ook niet)
  • Mijn laptop ligt noch in de werkkamer, noch in de vergaderzaal. (niet ... en ook niet)

In sommige zinnen is één 'noch' genoeg om twee keer 'niet' aan te geven:

  • Ik heb zin noch tijd. (Ik heb geen zin en geen tijd)
  • Dat raakt kant noch wal. (slaat nergens op)

Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties