in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Spaties en streepjes | negentienhonderd

Wanneer letters, wanneer cijfers?

Getallen worden in zinnen vaak als tekst uitgeschreven. Het is gebruikelijk om de volgende getallen als tekst te schrijven:

 • de getallen 0 t/m 20:
  nul, een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien, zestien, zeventien, achttien, negentien, twintig
 • alle hele tientallen t/m 100:
  tien, twintig, dertig, veertig, vijftig, zestig, zeventig, tachtig, negentig, honderd
 • alle hele honderdtallen t/m 1000:
  honderd, tweehonderd, driehonderd, vierhonderd, vijfhonderd, zeshonderd, zevenhonderd, achthonderd, negenhonderd, duizend
 • alle hele duizendtallen t/m 10.000:
  duizend, tweeduizend, drieduizend, vierduizend, vijfduizend, zesduizend, zevenduizend, achtduizend, negenduizend, tienduizend
 • de ronde getallen 1000, 1.000.000, 1.000.000.000:
  duizend, miljoen, miljard

Andere getallen worden meestal in cijfers geschreven: 24, 312, enzovoort. Dit is echter niet verplicht. Als je een getal voluit in tekst wilt schrijven, zijn er wel regels voor de schrijfwijze. Verderop op deze pagina staan die regels.

 

 

Uitzonderingen

Soms worden de 'makkelijke' getallen uit bovenstaande groep toch in cijfers geschreven, zoals bij de exacte waarden in jaartallen, temperatuur, gewicht, geld, snelheid:

 • het jaar 2000,
 • 12 ºC,
 • 80 km/u,
 • 50,-.

 

Als in dezelfde zin al getallen in cijfers geschreven worden, staat het netter om alle getallen gelijk te behandelen:

 • Er doen 36 zwemmers en 15 hardlopers mee aan de sportdag.

 

Soms wordt een groot getal helemaal in letters geschreven, bijvoorbeeld in officiële stukken van een notaris:

 • honderdtweeëndertigduizend vijfhonderdvijfenzeventig

 

Soms worden getallen gedeeltelijk in cijfers geschreven:

 • 26 duizend mensen
 • 3,8 miljoen euro

Rangtelwoorden (zoals: eerste, tiende, zevenentwintigste) worden vaak ook gedeeltelijk in cijfers geschreven. Je schrijft het achtervoegsel e, de, ste aan het getal vast, zonder apostrof en zonder koppelteken.

 • 27ste verjaardag
 • 25.000ste bezoeker

Getallen in combinatie met woorden die een eigen betekenis hebben, krijgen een koppelteken:

 • 36-urige werkweek
 • 90-jarig bestaan

Verkleinwoorden van woorden die op een cijfer eindigen, krijgen een apostrof:

 


 

Hoe schrijf je getallen in letters, wanneer gebruik je spaties?

Je mag getallen ook helemaal als tekst uitschrijven. Banken schrijven bedragen vaak helemaal in letters om misverstanden te voorkomen. Het Groene Boekje zegt dat je dan alles aan elkaar vast moet schrijven, met een paar uitzonderingen:

 • Gebruik een spatie na het woord duizend:
  415.618 = vierhonderdvijftienduizend zeshonderdachttien
 • Schrijf de woorden miljoen, miljard, enz. los:
  16.415.618 = zestien miljoen vierhonderdvijftienduizend zeshonderdachttien
 • Gebruik een trema waar dat nodig is om na 'twee' of 'drie' een e als aparte klank te markeren:
  322 = driehonderdtweeëntwintig

Je schrijft dus spaties op plaatsen waar je in het getal een punt zou zetten behalve vóór 'duizend':

- na 'duizend'

- voor en na 'miljoen'

- voor en na 'miljard'

 

 


Breuken

Hoe schrijf je in letters de breuk 1/3? Hierover lopen de meningen uiteen.

 

Volgens de officiële spelling schrijf je breuken als 'een derde', 'drie vierde', dus met een spatie.

De Spellingwijzer van Onze Taal (2015, niet de officiële spelling) zegt dat 'eenderde' en 'drievierde' de juiste schrijfwijze is, dus zonder spatie.

 

Bij Beter Spellen mengen we ons niet in die discussie. Er zullen geen vragen aan gewijd worden in de dagelijkse test.

 

 

Ook woorden die op 'half' eindigen (behalve 'anderhalf'), kun je op twee manieren schrijven:

 • tweeënhalf, vijfenhalf, twaalfenhalf
 • twee en een half, vijf en een half, twaalf en een half

Hoe dan ook, als het woord wordt verwerkt in een samenstellende afleiding worden de spaties vervangen door streepjes:

 • twaalf-en-een-halfjarig

Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties