in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-06-2024 (niveau 3F)eerdere test 21 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 21-06-2024 zo ingevuld:De nieuwe baas lijkt een ........ , maar ik denk dat hij geen ........ is.


2 % (afgerond)lievertje, blijverdje
81 % (afgerond)lieverdje, blijvertje 
12 % (afgerond)lievertje, blijvertje
5 % (afgerond)lieverdje, blijverdje

Lieverdje bestaat uit 'lieverd' met het achtervoegsel -je.
Zo ook: dommerdje, dikkerdje.

Blijvertje bestaat uit 'blijver' met het achtervoegsel -tje.
Zo ook: voetballertje, pratertje. Deze woorden zijn afgeleid van werkwoorden (blijven, voetballen, praten).
Zie ook de pagina autootje en cd'tje.De belasting op alcohol is elke vijf jaar ........ .


98 % (afgerond)verdubbeld 
2 % (afgerond)verdubbelt

Het woord 'verdubbeld' is voltooid deelwoord van 'verdubbelen'. Het verandert niet als je er meervoud van maakt: de belastingen zijn verdubbeld. Omdat de l geen medeklinker in 't kofschip is, eindigt het voltooid deelwoord op een d.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.Het ........ van de aardbeving lag vlak bij de grote stad.


15 % (afgerond)epischcentrum
1 % (afgerond)epi centrum
65 % (afgerond)epicentrum 
19 % (afgerond)episch centrum

Het woord 'epicentrum' verwijst naar de plaats op het aardoppervlak recht boven het centrum van een aardbeving.

Het woord is afgeleid van het Griekse 'epikentros' (bij/in het centrum).
Zie ook de pagina onmiddellijk.Deze projectleider houdt zich bezig met ........ .


7 % (afgerond)lange termijnplanning
11 % (afgerond)langetermijn planning
82 % (afgerond)langetermijnplanning 

De onderdelen van een samengesteld woord moet je in het Nederlands gewoon aan elkaar vast schrijven. Een streepje mag: langetermijn-planning (om aan te geven dat 'lange' bij 'termijn' hoort en niet bij 'planning').
Zie ook de pagina rodewijnglazen.TOTAALRESULTAAT:
82% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties