in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Stijl | vaste uitdrukkingen

Bepaalde uitdrukkingen bestaan uit vaste combinaties van bijvoorbeeld een werkwoord en een voorzetsel. Of een werkwoord bij een zelfstandig naamwoord. Hieronder vind je slechts een paar voorbeelden.

 

 • aansluiten op (iets anders, bijv. een andere weg)
 • aanstalten maken = zich voorbereiden om¬†ergens aan¬†te beginnen
 • aanstellen als = (iemand) benoemen tot
 • afslaan naar = in een bepaalde richting de hoek om gaan, de weg verlaten
 • benoemen tot (directeur, voorzitter, enz.)
 • bezwijken aan (verwondingen)
 • bezwijken onder (een last)
 • bezwijken voor (een verleiding)
 • contact opnemen met (iemand)
 • dag en nacht
 • dat raakt kant noch wal = dat slaat helemaal nergens op
 • deel uitmaken van = onderdeel zijn van
 • de (ergste) nood lenigen = een noodtoestand minder erg maken
 • dienst na verkoop (Belgisch-Nederlands voor¬†klantenservice)
 • door schade en schande wijs worden¬†=¬†uit ervaring leren
 • een belofte doen (niet 'maken', dat is een anglicisme)
 • een beroep doen op (iemand, een instelling, enz.) = hulp inroepen
 • een beslissing nemen (niet 'maken', dat is een anglicisme)
 • een gevecht op leven en dood = een zwaar, bloedig¬†gevecht
 • een wet van Meden en Perzen = een regel waaraan niets te veranderen valt
 • een zaak van leven of dood = een zaak van levensbelang
 • het onderspit delven (delfde/dolf, gedolven)¬†= overwonnen worden, verliezen
 • iemand in de pan hakken = volledig verslaan
 • in aanbouw ('onder constructie' wordt door sommige kenners een anglicisme genoemd)
 • koste wat (het) kost = ongeacht wat het kost
 • maar niet voordat = nadat, maar eerst
 • maar niet dan nadat = nadat, maar eerst (niets anders dan nadat)
 • meewerken aan (een project, een onderzoek, enz.)
 • meewerken met (een persoon)
 • melden dat = aankondigen dat
 • met andere woorden (niet 'in andere woorden', dat is een anglicisme)
 • no¬≠bles¬≠se obli¬≠ge =¬†adeldom schept verplichtingen
 • ons treft geen blaam = men kan ons niets verwijten
 • op je/zijn/haar hoede zijn voor¬†= voorbereid zijn op (gevaar, iets onverwachts)
 • opening van zaken geven = inlichtingen geven over de ware stand van zaken
 • ophanden zijn (ook: op handen zijn) = te gebeuren staan
 • over/voor¬†het voetlicht treden/brengen = verschijnen, presenteren
 • overstappen op (een andere trein, plan B, enz.)
 • overtuigen van (je gelijk, de waarheid, enz.)
 • op zoek =¬†bezig met zoeken
 • part noch deel hebben aan = niets te maken hebben met
 • per ongeluk = niet opzettelijk
 • pijpleiding voor gas e.d.¬†(niet pijplijn, dat is een anglicisme)
 • te binnen schieten
 • te pas en te onpas = ongeacht of het van toepassing is
 • terugkomen op (eerdere uitspraken)¬†= herzien, bijstellen
 • terugkomen van (van een besluit) = afzien van, het laten varen
 • tot nader order = voorlopig
 • uitroepen tot (winnaar, zakenvrouw van het jaar, enz.)
 • van gedachten wisselen = elkaar vertellen wat je denkt
 • vertellen aan / vertellen tegen
 • vervangen door (niet 'met', dat is een anglicisme)
 • een visie op (iets) = een mening, idee√ęn over (iets)
 • vol goede moed
 • voor een appel en een ei = heel goedkoop
 • voor hetzelfde geld¬†= evengoed
 • wel degelijk (altijd met spatie!) = zeker wel (als antwoord op ontkenning)
 • welig tieren = overvloedig groeien, rijkelijk voorkomen
 • zij het = al is het

Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties