MOB-versie | Naar grote versie

drug(s)koerier

Is het drugskoerier of drugkoerier?

 

Hoe zit het met de tussen-s van drug(s)koerier en kwaliteit(s)controle? Zowel de Spellingwijzer van Onze Taal (2015) als het Groene Boekje zegt dat je zelf mag weten of je de s schrijft. Je schrijft hem als je hem ook uitspreekt, daar komt het eigenlijk op neer.

 

De ene persoon spreekt de s wel uit en mag hem dus ook schrijven, maar als je het woord zonder tussen-s beter vindt klinken, mag je die s ook weglaten.

 

Sommige woorden hebben een tussen-s die iedereen uitspreekt. Dan is de schrijfwijze zonder s dus niet te verdedigen: dorpskern, meningsverschil, lezenswaard, bezienswaardig.

 

Als twee schrijfwijzen goed zijn, is het niet mogelijk om er bij Beter Spellen een testvraag mee te maken. Daarbij is steeds één antwoord goed. Vragen over de tussen-s zul je bij Beter Spellen dus niet snel krijgen.


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers