MOB-versie | Naar grote versie

luisterwoorden

Sommige woorden worden verkeerd geschreven omdat ze verkeerd worden uitgesproken. Als je het woord goed uitspreekt, hoor je eigenlijk precies hoe je het moet schrijven. Daarom worden dit ook wel luisterwoorden genoemd.

 

Voorbeelden van woorden die weleens verkeerd geschreven worden door een verkeerde uitspraak:

  • koninklijk (niet: konkluk)
  • natuurlijk (niet: tuuk)
  • rups (niet: rusp)
  • sensationeel (niet: sensioneel)
  • tegelijk (niet: teglijk)
  • tenminste (niet: tinste)
  • wesp (niet: weps)
  • in ieder geval (niet: ieval)

 

Vaste lettergroepen

Sommige lettercombinaties klinken anders dan je misschien zou verwachten. Als je deze vaste lettergroepen herkent, kun je woorden met zulke lettercombinaties ook luisterwoorden noemen. Hier komen wat vaste lettergroepen met hun uitspraak:

 

   Je schrijft:  

   Klinkt ongeveer als:  

   Voorbeeld:    

aan het begin van een woord(deel): 

sch

sg

school

schr

sr

schrift

 zw

sw 

 zwart

aan het eind van een woord(deel): 

eur

ur

deur

eer

ir

beer

oor

or

voor

isch

ies

komisch

cht

gt

licht

ieuw

iew

nieuw

eeuw

eew

leeuw

aai

aaj

haai

lijk

luk

heerlijk

ig

ug

enig 

nk

ngk

bank

rk

rruk

kerk

lk

lluk

melk

tie

tsie

sensatie

 

In het Nederlands bestaan klinkers en combinaties van klinkers:

 

   Je schrijft:  

  Voorbeeld  

(kort):

   Voorbeeld    

(lang):

kat

ja

raden

pet

je (uh)

samen (uh)

lenig

smerig

i

pit

wazig (uh)

liter

o

pot

zo

boten

boren

u

put

nu

kuren

aa

 

baan

ee 

 

veel

meer

oo

 

toon

voor

uu

 

muur

au

ou

 klauw

zout

ei

 klein

ij 

fijn

lelijk (uh) 

eu

 neus

deur

ie

 bier

ui

 ruit

 

Voor meer uitleg over klankgroepen: zie www.beetjespellen.nl


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers