MOB-versie | Naar grote versie

apostrof

De apostrof, ook wel afkappingsteken of weglatingsteken genoemd, heeft de vorm van een enkel aanhalingsteken of kommaatje dat bovenaan de regel staat. Het wordt in het Nederlands gebruikt in de volgende gevallen:

 

Als een of meer letters zijn weggelaten:

 • Ik heb 't gezien. ('t = het)
 • Het duurt 'n minuutje. ('n = een)
 • We gaan 's morgens naar de winkels en 's middags naar het bos. ('s = des)
 • Kom 'ns hier. ('ns = eens)
 • Ik heb m'n jas aan, hij heeft z'n muts op. (m'n = mijn, z'n = zijn)
 • Ik heb zo'n honger. (zo'n = zo een)

  Als zo'n apostrof aan het begin van de zin staat, krijgt het tweede woord de hoofdletter van de zin:
 • 'k Heb zin in koffie. ('k Heb = Ik heb)
 • 't Is mooi geweest. ('t Is = Het is)
 • 'n Dagje zeilen lijkt me leuk. ('n Dagje = Een dagje)
 • 's Morgens zijn we vroeg uit de veren. ('s Morgens = Des morgens)
 • 's Middags gingen we naar het bos.
 • 's Avonds regende het stevig.
 • 's Nachts hoorden we uilen roepen.

 

Voorafgaand aan een meervouds-s, maar alleen als dat nodig is voor de uitspraak van de voorafgaande letter:

 • gorilla's
 • bikini's
 • kano's
 • buggy's
 • wc's (wc is een letterwoord, uitgesproken als weecee)
 • dj's (dj is een letterwoord, uitgesproken als diedzjee)

  Zie ook de pagina opa's, acties, cafés.

 

Voorafgaand aan een bezits-s, maar alleen als dat nodig is voor de uitspraak van de voorafgaande letter:

 • Anja's fiets
 • Rudi's schrift
 • Otto's jas
 • Romy's kleding
 • oma's ketting
 • baby's billetjes

  Als de naam eindigt op een sisklank, schrijf je wel de apostrof, maar geen bezits-s:
 • Kees' fiets
 • Maurice' winkel
 • Bush' ambtstermijn

  Zie ook de pagina Henks, Anja's, Kees'.

 

Bij verkleinwoorden als het woord een letterwoord is (afkorting die je als losse letters uitspreekt) of eindigt op een medeklinker + y of een medeklinker + u:

 

Bij afgeleiden van letterwoorden (afkortingen die je als losse letters uitspreekt) als het toegevoegde woorddeel geen woord met een eigen betekenis is:

 • sms'en, hij sms't, hij heeft ge-sms't
 • ftp'en, hij ftp't, hij heeft ge-ftp'd
 • tbs'er

  Zie ook de pagina sms'en en de pagina tv-zender, tbs'er.

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers