MOB-versie | Naar grote versie

trema

Een trema bestaat uit twee puntjes, die naast elkaar, boven een klinker staan.

Met een trema geef je aan dat bij die letter een nieuwe klank begint:

 • tweeën (twee - en)
 • weeïg (wee - ig)
 • reünie (re - unie)
 • geïnd (ge - ind)
 • beëindigen (be - eindigen)
 • geüpload (ge - upload)
 • kopiëren (kopi - eren)
 • financiële (financi - ele)

Je gebruikt ook een trema bij samengestelde telwoorden:

 • drieëntwintig
 • tweeënvijftig

Bij klinkerbotsing van twee woorden in een samenstelling gebruik je geen trema, maar een streepje (gala-avond, auto-onderdeel, zee-egel, taxi-ervaring, menu-idee).

Meer over samenstellingen op de pagina rodewijnglazen.

Meer over klinkerbotsing op de pagina na-apen, geïnd.

 

Je gebruikt alleen maar een trema als het woord zonder trema verkeerd kan worden uitgesproken.

Daarom geen trema op:

 • buiig
 • draaiing, ontplooiing, uitzaaiing, verfraaiing, vergroeiing
 • gearresteerd
 • beoefenen
 • kopieert
 • financieel

Je gebruikt geen trema op woorden die uit een andere taal overgenomen zijn, waar ook geen trema gebruikt wordt. Bijvoorbeeld:

 • museum
 • petroleum
 • opticien
 • elektricien

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers