in samenwerking met 
Noordhoff 0 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 20-02-2020 (niveau 2)eerdere test 20 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 20-02-2020 zo ingevuld:Mijn broer kluste veel in de bouw en hij ........ in het geld.


92 % (afgerond)baadde 
1 % (afgerond)baadden
2 % (afgerond)baden
5 % (afgerond)bade

Het woord 'baadde' is verleden tijd van 'baden'. De ik-vorm eindigt al op een d. Daar komt in de verleden tijd 'de' bij. Daarom zie je dd in het woord.
Zie ook de pagina verleden tijd.Bij deze winkel is kwaliteit ........ .


6 % (afgerond)gegarandeert
94 % (afgerond)gegarandeerd 

Het woord 'gegarandeerd' is voltooid deelwoord van 'garanderen'. Omdat de r geen medeklinker in 't kofschip is, eindigt het voltooid deelwoord op een d.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.Gerda is de zus van Richard. Gerda heeft even mooie ogen ........ .


7 % (afgerond)dan hij
3 % (afgerond)dan hem
75 % (afgerond)als hij 
15 % (afgerond)als hem

Het juiste antwoord is 'als hij'. Dat zie je als je de zin aanvult met woorden uit het eerste deel van dezelfde zin: Gerda heeft even mooie ogen als hij (heeft).
Zie ook de pagina ik, mij, hij, hem.Door deze ........ kun je de bacteriŽn bekijken.


85 % (afgerond)microscoop 
1 % (afgerond)mikroskoop
5 % (afgerond)mikroscoop
9 % (afgerond)microskoop

Het woord 'microscoop' schrijf je met twee maal een c. Het bestaat uit 'micro (klein) + scoop (bekijken)'.
Zie ook de pagina alcohol en karamel.TOTAALRESULTAAT:
87% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties