in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Meer, klein, bezit, m/v | kieviten

Het meervoud van 'blik' is blikken, maar het meervoud van 'dommerik' is dommeriken (met één k). Het is een bijzondere spellingsregel: het woord dommerik heeft geen klemtoon op de laatste lettergreep.

 

Bij woorden die eindigen op el, es, etik, it waarop geen klemtoon valt, wordt in het meervoud de slotletter niet verdubbeld. Een paar voorbeelden:

 • dommeriken
 • dreumesen
 • bajesen * (zie onderaan deze pagina)
 • engelen
 • haviken
 • kieviten (ook: kieviet, kievieten)
 • leeuweriken
 • lemmeten
 • monniken
 • slechteriken
 • slimmeriken
 • stommeriken

Je ziet die enkele medeklinker ook bij werkwoorden waarvan de klemtoon op een eerdere lettergreep valt:

 • punniken
 • hannesen
 • hengelen

Uitzonderingen op deze regel:

 • batikken
 • batikker

 

De regel van de niet verdubbelende medeklinker geldt ook voor de lettergroepen -em, -en, -er, -ig, -il. Voor zover we kunnen nagaan zie je die tweetallen alleen in werkwoorden:

 • ademen
 • openen
 • bibberen
 • bezigen
 • stencilen

 

Bij veel van deze lettertweetallen neigt de uitspraak van de klinker naar een 'stomme e', ook al zullen weinig mensen 'havik' en 'kievit' uitspreken als 'havuhk' of 'kievuht'. Voor zover het niet logisch is, hoort dit rijtje lettergroepen misschien thuis in de categorie Weetwoorden.

 

Zie ook http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/222/.

 

 

 

In overige gevallen: wel dubbele medeklinkers

De eindmedeklinker wordt wel verdubbeld als het woord eindigt op:

 

- een beklemtoonde enkele klinker + een medeklinker:

 • blikken
 • prinsessen
 • gezwellen
 • balletten

- een andere combinatie van een enkele klinker + medeklinker

 • commissarissen, dromedarissen
 • cactussen, virussen

 

Foutje in Van Dale: bajes

 • Op onze cd-versie van Van Dale staat: bajes - bajessen, maar de Taaladviesdienst laat weten dat dit een fout geweest is in de eerste editie van de grote Van Dale (2005).

Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties