MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 02-02-2023 (niveau 1)eerdere test 02 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 02-02-2023 zo ingevuld:Deze schoen ........ mij niet goed meer.


pasd
98 % (afgerond)past 
pasdt
1 % (afgerond)pas

Het hele werkwoord is 'passen'. Je schrijft de ik-vorm + t: de schoen past.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.De ........ poes is gelukkig weer thuis.


weggelooppen
3 % (afgerond)weggelope
3 % (afgerond)weglopen
93 % (afgerond)weggelopen 

Ook al hoor je de slot-n misschien niet altijd, je schrijft hem wel.
Zie ook de pagina het verwoeste huis.Wij hebben een paar ........ fruit gekocht.


2 % (afgerond)bliikken
95 % (afgerond)blikken 
2 % (afgerond)bliken
bliiken

Als het enkelvoud een korte klinker (a, e, i, o, u) heeft in de laatste lettergreep met daarachter één medeklinker, komt er in het meervoud vaak een medeklinker bij om de klank van die klinker kort te houden:
blik - blikken.
Zie ook de pagina grenzen, kansen.Heb je het ........ vannacht gehoord?


95 % (afgerond)onweer 
5 % (afgerond)omweer

Het voorvoegsel 'on' betekent meestal 'slecht, onbehaaglijk'.
'Onweer' is slecht, onbehaaglijk weer.
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
95% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers