MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 08-08-2022 (niveau 1)eerdere test 08 AUG geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 08-08-2022 zo ingevuld:Het paard ........ door het bos.


70 % (afgerond)galoppeert 
4 % (afgerond)galloppeerd
6 % (afgerond)galoppeerd
20 % (afgerond)galloppeert

Het woord 'galoppeert' hoort bij de hoofdpersoon van de zin (het paard). Het woord wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt'. Aan het eind staat dus een t.
Net als 'galop' heeft dit woord maar één l.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.De brand is door iemand ........ .


aangesteekd
2 % (afgerond)aangesteekt
1 % (afgerond)aangestoke
97 % (afgerond)aangestoken 

De klinker van 'aansteken' verandert in de voltooide tijd.
Zie ook de pagina sterke werkwoorden.De boom heeft een paar stevige ........ waarlangs je omhoog kunt klimmen.


4 % (afgerond)taken
96 % (afgerond)takken 

Als het enkelvoud een korte klinker (a, e, i, o, u) heeft in de laatste lettergreep met daarachter één medeklinker, komt er in het meervoud vaak een medeklinker bij om de klank van die klinker kort te houden:
tak - takken.
Zie ook de pagina grenzen, kansen.Wil je sinas, ........ of appelsap?


99 % (afgerond)cola 
1 % (afgerond)kola

De koolzuurhoudende frisdrank 'cola' is genoemd naar de kolanoot, hoewel tegenwoordig de meeste cola geen extract van die noot bevat.

kola = kolanoot of extract van de kolanoot
Zie ook de pagina alcohol en karamel.TOTAALRESULTAAT:
91% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers