MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 21-08-2019 (niveau 1)eerdere test 21 AUG latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 21-08-2019 zo ingevuld:Heb je nog naar de sterren ........ ?


98 % (afgerond)gekeken 
gekeke
2 % (afgerond)gekijkt
gekijkd

'Kijken' is een sterk werkwoord:
kijken - keek - gekeken.
Zie ook de pagina sterke werkwoorden.De ........ van het vliegtuig staat op teletekst.


8 % (afgerond)aankomstijd
92 % (afgerond)aankomsttijd 

Het woord 'aankomsttijd' wordt weleens fout geschreven, omdat niet elke letter wordt uitgesproken. Het is een combinatie van 'aankomst' en 'tijd'.
Zie ook de pagina tandpasta, zakdoek.Greet ........ graag met haar goede vriendin.


14 % (afgerond)giegelt
5 % (afgerond)giecheld
79 % (afgerond)giechelt 
2 % (afgerond)giegeld

'Giechelen' begint met een g en heeft ch in het midden. Het woord 'giechelt' hoort bij de hoofdpersoon van de zin (Greet). Het woord wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt'.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.We hebben een ........ in de zee gezien.


haj
2 % (afgerond)hai
98 % (afgerond)haai 
1 % (afgerond)haaj

Je hoort misschien 'aaj' aan het eind van het woord, maar je schrijft 'aai'.
Zie ook de pagina luisterwoorden.TOTAALRESULTAAT:
91% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


 Website van het Jaar 2019 - Stem nu!
Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers