MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 24-02-2020 (niveau 1)eerdere test 24 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 24-02-2020 zo ingevuld:Met deze uitspraak ........ de minister op de bezuiniging.


91 % (afgerond)doelt 
6 % (afgerond)doeld
3 % (afgerond)doeldt

Het woord 'doelt' hoort bij de hoofdpersoon van de zin (de minister). Het woord wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt'.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.De oude zeeman ........ in zijn leven op alle wereldzeeŽn.


4 % (afgerond)zijlde
2 % (afgerond)zeildde
94 % (afgerond)zeilde 
zijldde

Het woord 'zeilde' is verleden tijd van 'zeilen' (met korte ei).
Omdat de l geen medeklinker in 't kofschip is, krijgt dit werkwoord 'de' achter de ik-vorm (zeil + de).
Zie ook de pagina verleden tijd.Alle ........ sloegen tegelijk twaalf uur.


2 % (afgerond)kloken
98 % (afgerond)klokken 
klooken
klookken

Als het enkelvoud een korte klinker (a, e, i, o, u) heeft in de laatste lettergreep met daarachter ťťn medeklinker, komt er in het meervoud vaak een medeklinker bij om de klank van die klinker kort te houden:
klok - klokken.
Zie ook de pagina grenzen, kansen.Het ........ feest duurde tot middernacht.


6 % (afgerond)gezelige
6 % (afgerond)gezellig
86 % (afgerond)gezellige 
2 % (afgerond)gezelig

'Feest' is een het-woord: het feest.

Een bijvoeglijk naamwoord krijgt een e aan het eind als het voor een het-woord staat, behalve wanneer 'het' is weggelaten of vervangen door 'een' of een onbepaald voornaamwoord: een gezellig feest, ieder gezellig feest.
Zie ook de pagina zwart of zwarte.TOTAALRESULTAAT:
92% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers