MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 20-08-2019 (niveau 1)eerdere test 20 AUG latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 20-08-2019 zo ingevuld:Wie heeft de dure vaas ........ ?


1 % (afgerond)gebrookt
gebreekt
98 % (afgerond)gebroken 
gebreken

Dit is het voltooid deelwoord van 'breken'.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.Met deze uitspraak ........ de minister op de bezuiniging.


91 % (afgerond)doelt 
3 % (afgerond)doeldt
6 % (afgerond)doeld

Het woord 'doelt' hoort bij de hoofdpersoon van de zin (de minister). Het woord wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt'.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Je hoeft niet te ........ : ik ben het maar.


srikken
99 % (afgerond)schrikken 
sgrikken

Je hoort misschien 'sr' aan het begin van het woord, maar je schrijft 'schr'.
Zie ook de pagina luisterwoorden.Heb jij nog ........ voor mij?


5 % (afgerond)papier geld
91 % (afgerond)papiergeld 
3 % (afgerond)papieregeld

Je schrijft de twee woorden aan elkaar. Je hoort maar één klemtoon.
Zie ook de pagina rodewijnglazen.TOTAALRESULTAAT:
95% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


 Website van het Jaar 2019 - Stem nu!
Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers