MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 19-08-2019 (niveau 1)eerdere test 19 AUG latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 19-08-2019 zo ingevuld:Deze schoen ........ mij niet goed meer.


pasdt
98 % (afgerond)past 
2 % (afgerond)pas
pasd

Het hele werkwoord is 'passen'. Je schrijft de ik-vorm + t: de schoen past.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Toen het ging regenen, ........ de gezellige sfeer snel weg.


3 % (afgerond)epde
27 % (afgerond)ebte
57 % (afgerond)ebde 
12 % (afgerond)epte

Het woord 'ebde' is verleden tijd. Het hele werkwoord is 'wegebben'.
Omdat de b geen medeklinker in 't kofschip is, krijgt dit werkwoord 'de' achter de ik-vorm.
Zie ook de pagina verleden tijd.Wij zagen hoe de olifant vijf hele ........ verslond.


2 % (afgerond)broodden
1 % (afgerond)brodden
10 % (afgerond)brooden
86 % (afgerond)broden 

Als het enkelvoud een lange klinker (aa, ee, oo, uu) heeft in de laatste lettergreep met daarachter één medeklinker, verdwijnt in het meervoud een van die klinkers:
brood - broden.
Zie ook de pagina grenzen, kansen.De ........ liep in de koffer al af.


1 % (afgerond)raiswekker
95 % (afgerond)reiswekker 
2 % (afgerond)reizwekker
2 % (afgerond)rijswekker

Het woord 'reiswekker' is een samenstelling van 'reis + wekker'.
Zie ook de pagina tandpasta, zakdoek.TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


 Website van het Jaar 2019 - Stem nu!
Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers