in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Hoofdlettergebruik | God, de paus, u

Heilige personen

Heilige personen, heilige boeken en heilige feestdagen krijgen een hoofdletter:

 • God
 • Allah
 • U (als je daarmee God of de koning bedoelt: zie ook u, uw, U of Uw)
 • Uw Koninkrijk
 • 'prijs Hem' en 'bewonder Zijn werken' (als naar God verwezen wordt)
 • de Heilige Maagd
 • Sint-Maarten, Sint-Nicolaas (altijd met koppelteken)
 • Sinterklaas (de naam, het fenomeen), de Sint
 • de Bijbel, de Koran (het heilige boek)
  maar: een bijbel, een koran (een exemplaar)
 • een Bijbelboek (bijvoorbeeld Genesis)
  maar: een bijbelboek (een boek dat als bijbel geldt)
 • Kerstmis, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag
 • Chanoeka, Loofhuttenfeest, Pascha, Poeri(e)m,
 • Offerfeest, Suikerfeest, Beiram, Miradj
 • Halloween

 

Afgeleide woorden krijgen in de officiële spelling een kleine letter, tenzij het afgeleide woord om een andere reden weer in aanmerking komt voor een hoofdletter:

 • goddelijk, godshuis
 • christusvis
 • een sinterklaas, een sint (iemand die zich voordoet als Sinterklaas)
 • sinterklaasavond
 • sint-bernardshond (achter sint komt altijd een koppelteken)
 • sint-juttemis
 • sint-maartensvuur
 • Sint-Bernhardpas (geografische naam, daarom hoofdletter)
 • Sint-Elisabethsvloed (historische gebeurtenis, daarom hoofdletter)

 

Ook een kleine letter bij afgeleiden van de feestdagen:

 • paasweekend, pinkstervakantie
 • kerst, een kerstman (verklede man), een kerstster (raamversiering of plant),
  maar een hoofdletter bij deze namen: de Kerstman (de 'echte') en de Kerstster (die van Bethlehem)

 

Godsdiensthandelingen en -beoefenaars en namen van religies en religieuze tijdvakken krijgen een kleine letter:

 • de paus
 • een rabbijn
 • een imam
 • de eucharistieviering
 • de prediking
 • boeddhisme
 • christendom
 • katholicisme
 • protestantisme
 • rooms-katholicisme
 • de zegen
 • de advent
 • de ramadan

Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties