MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 14-10-2019 (niveau 3)eerdere test 14 OKT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 14-10-2019 zo ingevuld:Doornroosje ........ zich aan het spinnewiel en viel in slaap.


96 % (afgerond)verwondde 
4 % (afgerond)verwonde

Het woord 'verwondde' is verleden tijd van 'verwonden'. De ik-vorm eindigt al op een d. Daar komt in de verleden tijd 'de' bij. Daarom zie je dd in het woord.
Zie ook de pagina verleden tijd.Mijn lievelingstoetje is ........ .


25 % (afgerond)crème-brûlée
22 % (afgerond)crème-brulée
22 % (afgerond)crème brulée
31 % (afgerond)crème brûlée 

De naam van dit gerecht is overgenomen uit het Frans. Alle accenten zijn gehandhaafd.
Letterlijk betekent het 'gebrande room'.
Zie ook de pagina onmiddellijk.De speeltuin werd bevolkt door een paar ........ .


22 % (afgerond)bijdehandte dreumesen
32 % (afgerond)bijdehante dreumesen 
24 % (afgerond)bijdehandte dreumessen
22 % (afgerond)bijdehante dreumessen

Als 'bijdehand' een verbuigings-e krijgt, verandert de laatste d in een t: bijdehante.

dreumes - dreumesen: achter de klemtoonloze lettergreep 'es' komt in het meervoud 'en', geen extra s.
Zie ook de pagina kieviten.Als je ........ hebt, wijzen knieën naar binnen.


5 % (afgerond)xbenen
26 % (afgerond)X-benen 
68 % (afgerond)x-benen
1 % (afgerond)Xbenen

Als in een samenstelling een losse letter verwijst naar de vorm van die letter, gebruik je een hoofdletter.
Om de letter te onderscheiden van de rest van de samenstelling, gebruik je een streepje.
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
46% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


 Website van het Jaar 2019 - Stem nu!
Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers