MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 23-03-2023 (niveau 2)eerdere test 23 MRT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 23-03-2023 zo ingevuld:De rechter ........ destijds geen snars van dit verhaal.


94 % (afgerond)geloofde 
3 % (afgerond)geloofdde
2 % (afgerond)geloofte

Het woord 'geloofde' is verleden tijd van 'geloven' (met een v). Omdat de v geen medeklinker in 't kofschip is, krijgt dit werkwoord 'de' achter de ik-vorm:
geloof + de = geloofde.
Zie ook de pagina verleden tijd.Het toetje werd feestelijk ........ .


86 % (afgerond)geflambeerd 
7 % (afgerond)geflambeert
5 % (afgerond)gevlambeerd
1 % (afgerond)gevlambeert

Het woord 'geflambeerd' is voltooid deelwoord van 'flamberen'. Omdat de r geen medeklinker in 't kofschip is, eindigt het voltooid deelwoord op een d.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.Ik heb de hele dag niets anders gedaan ........ luieren.


91 % (afgerond)dan 
9 % (afgerond)als

Het juiste woord is 'dan'. Je gebruikt 'dan' om het verschil te beschrijven (anders dan).

In spreektaal wordt tegenwoordig 'anders als' ook geaccepteerd, maar niet in geschreven teksten.
Zie ook de pagina dan of als.Je kunt je ........ aanmelden via de website.


30 % (afgerond)electronisch
70 % (afgerond)elektronisch 

Het woord 'elektronisch' begint met 'elek', net als 'elektrisch' en 'elektronica'.
Zie ook de pagina alcohol en karamel.TOTAALRESULTAAT:
85% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers