MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 02-02-2023 (niveau 3)eerdere test 02 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 02-02-2023 zo ingevuld:De opname van het concert is opnieuw ........ voor de televisie-uitzending.


85 % (afgerond)gemixt 
15 % (afgerond)gemixed

Het woord mixen is overgenomen uit het Engels (to mix). In het Nederlands wordt het op de Nederlandse manier vervoegd: ik mix, hij mixt. De verleden tijd (mixte) en het voltooid deelwoord (gemixt) krijgen een t, omdat de sisklank van mix dezelfde behandeling krijgt als een s.
Sommigen onthouden dit graag door 't kofschip te vervangen door 't ex-fokschaap.
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.Je handelt ........ als je opzettelijk iets niet aangeeft bij de belasting.


82 % (afgerond)te kwader trouw 
13 % (afgerond)ter kwader trouw
5 % (afgerond)ten kwader trouw

'Te kwader trouw' is een vaste uitdrukking. Er staat alleen een r aan het eind van 'kwader'.
Zie ook de pagina te allen tijde.Je ziet de hoge bergen en ........ je bewust van de nietigheid van de mens.


45 % (afgerond)word
55 % (afgerond)wordt 

Het 'je' dat achter het werkwoord staat, is niet de hoofdpersoon. Je kunt daar geen 'jij' van maken.

De hoofdpersoon is de 'je' die aan het begin genoemd wordt en die in het tweede deel van de zin wordt weggelaten:
Je ziet de hoge bergen en (je) wordt je bewust van de nietigheid van de mens.
Zie ook de pagina d of dt.De huwelijksakte is opgenomen in het register van de ........ .


69 % (afgerond)burgerlijke stand 
31 % (afgerond)burgelijke stand

'Burgerlijk' heeft een r voor de l.
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
73% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers