MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 02-02-2023 (niveau 2)eerdere test 02 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 02-02-2023 zo ingevuld:Het instituut ........ vorig jaar honderden weegschalen.


2 % (afgerond)ijkde
2 % (afgerond)eikde
12 % (afgerond)eikte
85 % (afgerond)ijkte 

Het woord 'ijkte' is verleden tijd van 'ijken' (op juistheid keuren). Omdat de k een medeklinker in 't kofschip is, krijgt dit werkwoord 'te' achter de ik-vorm.
Zie ook de pagina verleden tijd.De poes van de buren heeft de hele dag ........ .


7 % (afgerond)gemiauwt
93 % (afgerond)gemiauwd 

Het woord 'gemiauwd' is voltooid deelwoord van 'miauwen'. Omdat de w geen medeklinker in 't kofschip is, eindigt het voltooid deelwoord op een d.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.Ik slaap het liefst onder een plaid ........ gemaakt is van echte wol.


60 % (afgerond)die 
9 % (afgerond)wat
32 % (afgerond)dat

Het is 'de plaid' en daarom gebruik je het woord 'die'.
Zie ook de pagina wat, dat, wie, die.Het orkest speelde ........ goed bij de première.


2 % (afgerond)ongelofenlijk
3 % (afgerond)ongelovenlijk
15 % (afgerond)ongelovelijk
80 % (afgerond)ongelofelijk 

Het woord 'ongelofelijk' schrijf je met een f. Je mag ook 'ongelooflijk' schrijven.
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers