MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 08-08-2022 (niveau 3)eerdere test 08 AUG geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 08-08-2022 zo ingevuld:De juwelier ........ de oude rammelaar en deed er een mooie strik omheen.


11 % (afgerond)vergulde
89 % (afgerond)verguldde 

Het woord 'verguldde' is verleden tijd van 'vergulden'. De ik-vorm eindigt al op een d. Daar komt in de verleden tijd 'de' bij. Daarom zie je dd in het woord.
Zie ook de pagina verleden tijd.Chiel werkt als ........ in een laboratorium.


21 % (afgerond)amenuensis
3 % (afgerond)ammaenuensis
62 % (afgerond)amanuensis 
13 % (afgerond)amaenuensis

Het woord 'amanuensis' heeft één m en daarna een enkele a. Een amanuensis is een assistent op natuurkundig, scheikundig en/of biologisch gebied op een school of in een laboratorium.

Bij de Romeinen was een amanuensis een slaaf die o.a. brieven schreef en wetenschappelijk werk deed. Het Latijnse woord is afgeleid van 'ad' (bij) en 'manus' (hand) en het achtervoegsel '-ensis' (horend bij).
Zie ook de pagina onmiddellijk.Winnaars krijgen trofeeën en ........ .


82 % (afgerond)lauwerkransen 
9 % (afgerond)lauwerkranzen
7 % (afgerond)louwerkransen
1 % (afgerond)louwerkranzen

Als het enkelvoud eindigt op een s, wordt de s vaak een z in het meervoud (grens - grenzen), maar niet altijd (mens - mensen, krans - kransen). Hier zijn geen regels voor. Dit moet je gewoon weten.

'Lauwerkrans' schrijf je met au. Het is meestal een krans van laurierbladeren.
Zie ook de pagina grenzen, kansen.Een ........ is een peervormige vrucht.


avigado
95 % (afgerond)avocado 
advigato
5 % (afgerond)advocado

Het woord 'avocado' is afkomstig van het oud-Spaanse 'avigato' dat weer is afgeleid van 'aguacate', het Spaanse woord voor avocado.
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
82% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers