MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 23-08-2019 (niveau 3)eerdere test 23 AUG latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 23-08-2019 zo ingevuld:Die kleine hoge fluit is een ........ .


7 % (afgerond)piccolo'tje
6 % (afgerond)picolo'tje
50 % (afgerond)piccolootje 
37 % (afgerond)picolootje

Het verkleinwoord 'piccolootje' wordt met een dubbele klinker geschreven, zodat de lange o-klank aan het eind van 'piccolo' behouden blijft. Het maakt voor deze regel niet uit op welke lettergreep de klemtoon ligt.
Zie ook de pagina autootje en cd'tje.De patiŽnt wordt hier goed ........ .


94 % (afgerond)verpleegd 
6 % (afgerond)verpleegt

Het woord 'verpleegd' is voltooid deelwoord van 'verplegen'. Het verandert niet als je er meervoud van maakt: de patiŽnten worden verpleegd.
Omdat de g geen medeklinker in 't kofschip is, eindigt het voltooid deelwoord op een d.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.De strenge leiders van de sportclub krijgen vaak klachten over hun ........ .


36 % (afgerond)rigoreusiteit
14 % (afgerond)rigourositeit
8 % (afgerond)rigorositeit 
41 % (afgerond)rigoureusiteit

Let op, hier wordt nŪťt gevraagd naar het bijvoeglijk naamwoord 'rigoureus', maar naar het ervan afgeleide zelfstandig naamwoord 'rigorositeit'. De ou van 'rigoureus' is in dit woord veranderd in een o. En net als bij 'nerveus - nervositeit' is de eu voor de s een o geworden.
Zie ook de pagina onmiddellijk.Ik heb overwogen een nieuwe telefoon te kopen. Omdat deze te duur is, zie ik ........ .


5 % (afgerond)hiervanaf
37 % (afgerond)hier vanaf
48 % (afgerond)hiervan af 
11 % (afgerond)hier van af

Het werkwoord is 'afzien van'. Omdat 'af' bij het werkwoord hoort, komt het in deze zin los te staan.
Voorzetsels na 'er', 'hier' en 'daar' schrijf je eraan vast. Daarom dus 'hiervan'.
Zie ook de pagina ervan uitgaan.TOTAALRESULTAAT:
50% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


 Website van het Jaar 2019 - Stem nu!
Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers