MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 23-08-2019 (niveau 2)eerdere test 23 AUG latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 23-08-2019 zo ingevuld:Het pakketje is op tijd ........ bij het postkantoor.


6 % (afgerond)gedropd
2 % (afgerond)gedropped
1 % (afgerond)gedroped
90 % (afgerond)gedropt 

Het woord 'gedropt' is voltooid deelwoord van 'droppen'. Omdat de p een medeklinker in 't kofschip is, eindigt het voltooid deelwoord op een t, ook al is het woord afkomstig uit het Engels.
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.Hiervan sla je ........ achterover.


36 % (afgerond)stijl
64 % (afgerond)steil 

Het woord 'steil' in de betekenis van 'loodrecht, strak' moet je met korte ei schrijven.
Zie ook de pagina leiden, lijden.Veel ........ spreken Fries en Nederlands.


3 % (afgerond)Friessen
13 % (afgerond)Friesen
Friezzen
84 % (afgerond)Friezen 

Als het enkelvoud eindigt op 'eis, ijs, eus, ies, oes' wordt de s vaak een z in het meervoud (een Fries - twee Friezen).
Zie ook de pagina grenzen, kansen.Chantal zat net haar nagels te ........ toen de directeur binnenkwam.


1 % (afgerond)fijlen
5 % (afgerond)veilen
1 % (afgerond)feilen
92 % (afgerond)vijlen 

vijlen = met een vijl bewerken
veilen = openbaar verkopen
feilen = falen, zich vergissen
Zie ook de pagina leiden, lijden.TOTAALRESULTAAT:
82% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


 Website van het Jaar 2019 - Stem nu!
Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers