MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 22-08-2019 (niveau 3)eerdere test 22 AUG latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 22-08-2019 zo ingevuld:Ik heb even ........ of mijn paspoort nog geldig is.


3 % (afgerond)gechecked
97 % (afgerond)gecheckt 
gechequed
gechequet

Het woord 'gecheckt' is voltooid deelwoord van 'checken'. Hoewel het oorspronkelijk een Engels woord is, geldt in het Nederlands de regel van 't kofschip. Achter de k komt een t.
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.Een flesje water, ........ gebruikt door Elvis, bracht 340 euro op.


1 % (afgerond)naar verluit
59 % (afgerond)naar verluid
39 % (afgerond)naar verluidt 

De uitdrukking 'naar verluidt' betekent 'zoals gezegd wordt'. De t hoort erbij, alsof er 'naar het verluidt' staat, net als bij 'naar (het) nu blijkt': ook met een t.
Zie ook de pagina te allen tijde.Aan het eind van de film zie je dat de jurist iedereen met een boeiend betoog ........ .


91 % (afgerond)verplettert 
9 % (afgerond)verpletterd

Het woord 'verplettert' hoort bij de hoofdpersoon van het tweede deel van de zin (de jurist) en verandert als je er meervoud van maakt: dat de juristen iedereen verpletteren. Het woord wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt' en krijgt dus een t.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Voor op het boek stond de titel met ........ letters.


16 % (afgerond)gecalligrafeerde
84 % (afgerond)gekalligrafeerde 

Het werkwoord 'kalligraferen' wordt met een k gespeld. Het komt uit het Grieks (kalligraphein = mooi schrijven).
Zie ook de pagina alcohol en karamel.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


 Website van het Jaar 2019 - Stem nu!
Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers