MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 22-08-2019 (niveau 1)eerdere test 22 AUG latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 22-08-2019 zo ingevuld:Dat geluid ........ ons mateloos.


2 % (afgerond)hinderdt
88 % (afgerond)hindert 
10 % (afgerond)hinderd

Het woord 'hindert' hoort bij de hoofdpersoon van de zin (dat geluid). Het werkwoord 'hinderen' wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt'.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.De ........ fietsen kun je bij het politiebureau afhalen.


1 % (afgerond)terugvinden
2 % (afgerond)terugevonde
4 % (afgerond)truggevonden
93 % (afgerond)teruggevonden 

Veel mensen spreken de e van 'terug' niet uit, maar je moet hem wel schrijven.
Zie ook de pagina het verwoeste huis.De boom heeft een paar stevige ........ waarlangs je omhoog kunt klimmen.


96 % (afgerond)takken 
4 % (afgerond)taken

Als het enkelvoud een korte klinker (a, e, i, o, u) heeft in de laatste lettergreep met daarachter één medeklinker, komt er in het meervoud vaak een medeklinker bij om de klank van die klinker kort te houden:
tak - takken.
Zie ook de pagina grenzen, kansen.Het grote ........ vaart de haven binnen.


sgip
99 % (afgerond)schip 
sghip
chip

Je hoort 'sg' maar je schrijft 'sch'.
Zie ook de pagina luisterwoorden.TOTAALRESULTAAT:
94% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


 Website van het Jaar 2019 - Stem nu!
Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers