MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 20-08-2019 (niveau 2)eerdere test 20 AUG latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 20-08-2019 zo ingevuld:We hebben vanochtend grondig ........ .


2 % (afgerond)gestofzogen
11 % (afgerond)stofgezogen
83 % (afgerond)gestofzuigd 
4 % (afgerond)stofgezuigd

Het voltooid deelwoord van 'stofzuigen' is 'gestofzuigd'.
Zie ook de pagina sterke werkwoorden.Ik heb een ........ op de Donald Duck.


3 % (afgerond)abonement
83 % (afgerond)abonnement 
9 % (afgerond)abbonnement
5 % (afgerond)abbonement

Het woord 'abonnement' moet met 1x b en 2x n. Soms korten mensen het af als 'abbo', maar dat is dus een b te veel.
Zie ook de pagina onmiddellijk.De plaatsnaam wil me maar niet ........ .


41 % (afgerond)te binnen schieten 
20 % (afgerond)tebinnenschieten
32 % (afgerond)te binnenschieten
7 % (afgerond)tebinnen schieten

'Te binnen schieten' is een vaste uitdrukking.
Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.Zij heeft vroeger erg met Cliff Richard ........ .


11 % (afgerond)gedweepd
87 % (afgerond)gedweept 
2 % (afgerond)gedweepdt

Het woord 'gedweept' is voltooid deelwoord van 'dwepen'. Omdat de p een medeklinker in 't kofschip is, eindigt het voltooid deelwoord op een t.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.TOTAALRESULTAAT:
73% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


 Website van het Jaar 2019 - Stem nu!
Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers