MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 19-08-2019 (niveau 3)eerdere test 19 AUG latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 19-08-2019 zo ingevuld:Met een speciale thermometer ........ mijn opa altijd de temperatuur van het bier.


32 % (afgerond)meette
1 % (afgerond)meten
1 % (afgerond)mete
67 % (afgerond)mat 

'Meten' is een sterk werkwoord. De verleden tijd is 'mat'.
Zie ook de pagina sterke werkwoorden.Eieren van een kip zijn ........ .


2 % (afgerond)kipeieren
79 % (afgerond)kippeneieren 
8 % (afgerond)kippe-eieren
11 % (afgerond)kippeëieren

'Kippenei' is een samenstelling van 'kip' en 'ei'. Zo'n samenstelling krijgt een tussen-n, omdat het meervoud van 'kip' 'kippen' is.

Deze regel bestaat sinds 1995. Het speelt geen rol dat het ei van één kip is.
Zie ook de pagina panne(n)koek.Het orkest speelde enkele ........ van oude successen.


29 % (afgerond)medley's
71 % (afgerond)medleys 

De s zit er gewoon aan vast, omdat de uitspraak van de laatste lettergreep er niet onder lijdt. Bij 'lolly's' zie je wél een apostrof, omdat 'lollys' kan worden uitgesproken als 'lollis' in plaats van 'lollies'. Bij 'medleys' is dit niet het geval.
Zie ook de pagina opa's, acties, cafés.In de vliegtuigvleugel zaten ........ scheurtjes.


67 % (afgerond)minuscule 
9 % (afgerond)minescule
24 % (afgerond)miniscule

Het woord 'minuscuul' heeft een u na de n. Het is overgenomen uit het Frans.
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
71% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


 Website van het Jaar 2019 - Stem nu!
Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers