MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 16-08-2019 (niveau 2)eerdere test 16 AUG latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 16-08-2019 zo ingevuld:In de controlekamer worden alle patiënten ........ .


2 % (afgerond)gemonitoird
41 % (afgerond)gemonitoord
49 % (afgerond)gemonitord 
8 % (afgerond)gemonitored

Het werkwoord 'monitoren' (met de klemtoon op 'mo') hebben we geleend uit het Engels. Het voltooid deelwoord wordt op z'n Nederlands gemaakt: ge + monitor + d. Het woord eindigt op een d omdat de r geen medeklinker in 't kofschip is.
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.Deze ........ is lekker sappig.


18 % (afgerond)sinasappel
sinusappel
82 % (afgerond)sinaasappel 

Het woord 'sinaasappel' wordt vaak verkeerd gespeld. In Vlaanderen legt men bij dit woord vaak de klemtoon op de tweede lettergreep en men spreekt dan ook de lange a-klank uit. In Nederland ligt de klemtoon op de i en klinkt de aa korter, waardoor men het in Nederland waarschijnlijk vaker fout schrijft. De oorspronkelijke betekenis van 'sinaas + appel' is: appel uit China.
Zie ook de pagina onmiddellijk.We hebben appelgebak en ........ .


2 % (afgerond)room soezen
6 % (afgerond)roomsoesen
1 % (afgerond)room soesen
92 % (afgerond)roomsoezen 

Als het enkelvoud eindigt op 'eis, ijs, eus, ies, oes' wordt de s vaak een z in het meervoud (roomsoes - roomsoezen). Dit is één woord.
Zie ook de pagina grenzen, kansen.De acteur was zijn tekst kwijt en begon te ........ .


79 % (afgerond)improviseren 
3 % (afgerond)inproviceren
12 % (afgerond)inproviseren
6 % (afgerond)improviceren

Het woord 'improviseren' is via het Frans afkomstig uit het Latijn (improvisus = onvoorzien).
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


 Website van het Jaar 2019 - Stem nu!
Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers