MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 15-08-2019 (niveau 1)eerdere test 15 AUG latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 15-08-2019 zo ingevuld:Frans ........ een eigen huis.


4 % (afgerond)bouwd
2 % (afgerond)bouwdt
bouw
93 % (afgerond)bouwt 

Het werkwoord is 'bouwen', de ik-vorm is 'bouw'.
De ik-vorm + t = bouwt.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Wij zijn lopend naar huis ........ .


1 % (afgerond)gegangen
gegongen
99 % (afgerond)gegaan 
1 % (afgerond)gaan

Het woord 'gegaan' is het voltooid deelwoord van 'gaan'.
Zie ook de pagina sterke werkwoorden.Sommige paddenstoelen zijn rood met witte ........ .


stiipen
4 % (afgerond)stiippen
2 % (afgerond)stipen
94 % (afgerond)stippen 

Als het enkelvoud een korte klinker (a, e, i, o, u) heeft in de laatste lettergreep met daarachter één medeklinker, komt er in het meervoud vaak een medeklinker bij om de klank van die klinker kort te houden:
stip - stippen.
Zie ook de pagina grenzen, kansen.De weg loopt ........ naar het dorp.


reght
99 % (afgerond)recht 
1 % (afgerond)regt

Je hoort 'gt' maar je schrijft 'cht'.
Zie ook de pagina luisterwoorden.TOTAALRESULTAAT:
96% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


 Website van het Jaar 2019 - Stem nu!
Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers