MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 14-08-2019 (niveau 1)eerdere test 14 AUG latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 14-08-2019 zo ingevuld:Jan en Jaap ........ van plaats op de tribune.


97 % (afgerond)ruilden 
2 % (afgerond)rolen
1 % (afgerond)roolden

'Ruilen' wordt 'ruilden' in de verleden tijd.
Zie ook de pagina verleden tijd.In de winter valt hier vaak ........ .


3 % (afgerond)sneuw
sniw
3 % (afgerond)sneew
95 % (afgerond)sneeuw 

Je hoort misschien 'eew' aan het eind van het woord, maar je schrijft 'eeuw'.
Zie ook de pagina luisterwoorden.Met veel lawaai ........ de auto voor het kruispunt.


3 % (afgerond)remd
remp
5 % (afgerond)rempt
91 % (afgerond)remt 

Het werkwoord is 'remmen', de ik-vorm is 'rem'. De ik-vorm + t = remt.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Zij is zo ........ als een den.


slan
97 % (afgerond)slank 
3 % (afgerond)slang
slangk

Als je goed luistert, klinkt het misschien als 'slangk'. Je schrijft dan niet 'ngk' aan het eind van het woord, maar 'nk'.
Zie ook de pagina luisterwoorden.TOTAALRESULTAAT:
95% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


 Website van het Jaar 2019 - Stem nu!
Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers