MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 13-08-2019 (niveau 2)eerdere test 13 AUG latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 13-08-2019 zo ingevuld:De oude man ........ zich een weg door de menigte.


6 % (afgerond)baand
84 % (afgerond)baande 
9 % (afgerond)baandde
baanden

Het werkwoord is 'banen', de ik-vorm is 'baan'.
De verleden tijd is ik-vorm + de = baande.
Zie ook de pagina verleden tijd.Deze windmolen maakt ........ .


74 % (afgerond)elektriciteit 
26 % (afgerond)electriciteit

Het woord 'elektriciteit' heeft in het begin een k, zoals alle woorden die met 'elektr' beginnen.
Zie ook de pagina alcohol en karamel.Er zijn ribbels in het trottoir ........ slechtzienden.


85 % (afgerond)ten behoeve van 
13 % (afgerond)ten behoeven van
2 % (afgerond)te behoeven van

'Ten behoeve van' is een vaste uitdrukking. Er staat geen n aan het eind van 'behoeve'.
Zie ook de pagina te allen tijde.De schoonmaakster heeft ........ .


13 % (afgerond)stofgezogen
5 % (afgerond)stofgezuigd
79 % (afgerond)gestofzuigd 
2 % (afgerond)gestofzogen

Het voltooid deelwoord van 'stofzuigen' is 'gestofzuigd'.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


 Website van het Jaar 2019 - Stem nu!
Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers