MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 12-08-2019 (niveau 3)geen eerdere test beschikbaar 12 AUG latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 12-08-2019 zo ingevuld:Mijn oma's borduurden, breiden en ........ de hele dag.


5 % (afgerond)kilten
7 % (afgerond)kiltten
61 % (afgerond)quiltten 
26 % (afgerond)quilten

Het hele werkwoord is 'quilten'. In deze zin is het verleden tijd:
ik-vorm + ten = quilt + ten = quiltten.
Zie ook de pagina verleden tijd.Wij gebruiken een ........ braadpan om oliebollen te bakken.


4 % (afgerond)email
53 % (afgerond)emaille
2 % (afgerond)e-mail
41 % (afgerond)emaillen 

'Emaillen' betekent hier 'met email bedekt' (niet: 'van email vervaardigd'). Niet de hele braadpan is van email gemaakt, maar alleen een toplaagje. Je kunt ook zeggen: de pan is geëmailleerd.

Het woord 'emaillen' is een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord. Zulke woorden hebben bijna altijd 'en' aan het eind: houten, ijzeren, emaillen.
Ook te vinden in Van Dale.

Zie ook de pagina gouden, plastic.De auteur ontvangt elke maand ........ van zijn uitgever.


59 % (afgerond)royalties
30 % (afgerond)royalty's 
11 % (afgerond)royaltys

Het woord 'royalty's' heeft tussen de y en de s een apostrof. De Engelse schrijfwijze 'royalties' is in het Nederlands onjuist.
Deze regel geldt voor woorden die eindigen op een y als daar geen andere klinker voor staat.
Bij woorden op -ay en -ey komt de s aan het woord vast (sprays, jockeys).
Zie ook de pagina opa's, acties, cafés.Als de stroom uitvalt, zorgt het ........ voor noodstroom.


1 % (afgerond)aggrechaat
76 % (afgerond)aggregaat 
22 % (afgerond)agregaat
1 % (afgerond)agrechaat

Dit woord is afkomstig van het Latijnse 'aggregare' (bij iets voegen, bij de kudde voegen).
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
52% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


 Website van het Jaar 2019 - Stem nu!
Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers