MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 12-08-2019 (niveau 2)geen eerdere test beschikbaar 12 AUG latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 12-08-2019 zo ingevuld:Wie ........ er meer dan 100 euro?


83 % (afgerond)biedt 
biet
17 % (afgerond)bied

Het woord 'biedt' hoort bij de hoofdpersoon van de zin (wie). Net als bij 'wie loopt' wordt hier een t achter de ik-vorm gezet (bied + t), zodat dit woord eindigt op dt.
Zie ook de pagina d of dt.Het bruidspaar kreeg ........ cocktailglazen.


1 % (afgerond)christallen
4 % (afgerond)cristallen
91 % (afgerond)kristallen 
3 % (afgerond)crystallen

Het woord 'kristallen' schrijf je met een k en een i.
Zie ook de pagina onmiddellijk.In de hoek van het poppenhuis staat een ........ .


81 % (afgerond)sofaatje 
13 % (afgerond)sofa'tje
2 % (afgerond)sofa-tje
3 % (afgerond)sofatje

Het verkleinwoord 'sofaatje' wordt met een dubbele klinker geschreven, zodat de lange a-klank aan het eind van 'sofa' behouden blijft. Het maakt voor deze regel niet uit op welke lettergreep de klemtoon ligt.
Zie ook de pagina autootje en cd'tje.De mensen in de andere rij gaan sneller ........ .


10 % (afgerond)dan ons
81 % (afgerond)dan wij 
3 % (afgerond)als ons
6 % (afgerond)als wij

Je gebruikt 'dan', omdat 'sneller' een verschil aangeeft. Het juiste antwoord is 'dan wij'. Dat zie je als je de zin aanvult met woorden uit het eerste deel: de eerste mensen in de rij gaan sneller dan wij (gaan).
Zie ook de pagina ik, mij, hij, hem.TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


 Website van het Jaar 2019 - Stem nu!
Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers