MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 20-02-2020 (niveau 3)eerdere test 20 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 20-02-2020 zo ingevuld:Het logo op de bus is ........ .


29 % (afgerond)ge-airbrusht
6 % (afgerond)geairbrushed
61 % (afgerond)geairbrusht 
4 % (afgerond)geairbrushd

De ik-vorm van het werkwoord 'airbrushen' eindigt op een sisklank. Het voltooid deelwoord krijgt daarom een 't'.
Er is niet sprake van klinkerbotsing. Net als bij 'geaccepteerd' komt er geen streepje achter 'ge'.
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.De snelweg rond de stad is in gebruik genomen, ........ het met enige vertraging.


87 % (afgerond)zij 
13 % (afgerond)zei

'zij het' = 'ook al is het'.

Het woord 'zij' is hier de minder gebruikelijke aanvoegende wijs van het werkwoord 'zijn'.
Zie ook de pagina te allen tijde.De voorbijganger ........ de ruzie van de twee buren.


2 % (afgerond)aanschouwdt
4 % (afgerond)aanschouwd
95 % (afgerond)aanschouwt 

Het woord 'aanschouwt' hoort bij de hoofdpersoon van de zin (de voorbijganger). Het woord wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt'.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Waarom zou je ' ........ ' schrijven als je ook gewoon 'houding' kunt gebruiken?


89 % (afgerond)attitude 
11 % (afgerond)atitude

Het woord 'attitude' is overgenomen uit het Engels en Frans en betekent 'houding'. Je schrijft het met tt.
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers