MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 14-10-2019 (niveau 1)eerdere test 14 OKT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 14-10-2019 zo ingevuld:Met deze uitspraak ........ de minister op de bezuiniging.


3 % (afgerond)doeldt
92 % (afgerond)doelt 
5 % (afgerond)doeld

Het woord 'doelt' hoort bij de hoofdpersoon van de zin (de minister). Het woord wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt'.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.De dokter zei dat ik kerngezond was en dat ik me alleen maar iets ........ .


69 % (afgerond)inbeeldde 
31 % (afgerond)inbeelde

Het woord 'inbeeldde' is verleden tijd van 'inbeelden'. De ik-vorm (inbeeld) eindigt al op een d. Daar komt in de verleden tijd 'de' bij: inbeeld + de = inbeeldde.
Zie ook de pagina verleden tijd.Hoeden en ........ worden verkocht op de bovenverdieping.


94 % (afgerond)dassen 
1 % (afgerond)dasen
4 % (afgerond)dazen
daasen

Als het enkelvoud een korte klinker (a, e, i, o, u) heeft in de laatste lettergreep met daarachter één medeklinker, komt er in het meervoud vaak een medeklinker bij om de klank van die klinker kort te houden:
das - dassen.
Zie ook de pagina grenzen, kansen.Met een ........ kun je knippen.


1 % (afgerond)schar
sgaar
sghaar
99 % (afgerond)schaar 

Je hoort 'sg' maar je schrijft 'sch'.
Zie ook de pagina luisterwoorden.TOTAALRESULTAAT:
89% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


 Website van het Jaar 2019 - Stem nu!
Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers