MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 20-08-2019 (niveau 3)eerdere test 20 AUG latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 20-08-2019 zo ingevuld:De buurtbewoners hebben ........ geschokt gereageerd.


77 % (afgerond)allen 
23 % (afgerond)alle

Je schrijft 'allen' met n omdat het woord zelfstandig wordt gebruikt en verwijst naar personen.
Deze regel geldt ook voor 'beide(n)'.

Bij andere woorden (enkele, weinige, sommige) geldt een andere regel.
Zie ook de pagina beide(n), alle(n).Bij de ingang moet iedereen zich ........ .
(Dat is in dit geval hetzelfde als legitimeren.)


1 % (afgerond)identifficeren
6 % (afgerond)indentificeren
indentifficeren
94 % (afgerond)identificeren 

Het woord 'identificeren' wordt vaak verkeerd uitgesproken en daardoor ook verkeerd gespeld.

Identificeren = identiteit vaststellen.
Zich identificeren = zich legitimeren.
Zich identificeren met = zich vereenzelvigen met.
Zie ook de pagina onmiddellijk.De gammele taxi ........ door de smalle straatjes.


96 % (afgerond)racet 
4 % (afgerond)raced

Het woord 'racet' hoort bij de hoofdpersoon van de zin (de taxi). Daarom ik-vorm + t.
Zie ook de pagina hij barbecuet.Helaas werd onze hulp niet ........ .


6 % (afgerond)geapreciëerd
28 % (afgerond)geappreciëerd
11 % (afgerond)geaprecieerd
55 % (afgerond)geapprecieerd 

Het werkwoord 'appreciëren' schrijf je met twee p's. Er staat een trema op de e na de i, om te voorkomen dat de lettercombinatie ie als één klank wordt uitgesproken. In het voltooid deelwoord (geapprecieerd) is geen trema nodig, omdat 'iee' niet kan worden opgevat als één klank.
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


 Website van het Jaar 2019 - Stem nu!
Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers