MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 16-08-2019 (niveau 3)eerdere test 16 AUG latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 16-08-2019 zo ingevuld:Kom, we gaan even naar een ........ .


13 % (afgerond)café'tje
3 % (afgerond)caféetje
77 % (afgerond)cafeetje 
6 % (afgerond)cafétje

Het verkleinwoord 'cafeetje' wordt met ee geschreven. De é wordt ee, het accent verdwijnt dus. Als je het woord afbreekt aan het eind van een regel, komt het accent weer terug. Dan is het 'café-tje'.
Zie ook de pagina autootje en cd'tje.Uiteindelijk werd de gevangene ........ .


7 % (afgerond)bevrijdt
93 % (afgerond)bevrijd 

Het woord 'bevrijd' is voltooid deelwoord van 'bevrijden', want het verandert niet als je wisselt tussen meervoud en enkelvoud (uiteindelijk werden de gevangenen bevrijd).
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.Wij sliepen in het hotel in een ........ .


22 % (afgerond)lit-jumeaux
1 % (afgerond)li-jumeau
8 % (afgerond)lit-jumeau
69 % (afgerond)lits-jumeaux 

'Lits-jumeaux' (spreek uit: liezjuumoo) komt uit het Frans (lits jumeaux)
van 'lit' (bed) + 'jumeau' (tweeling). Het betekent letterlijk tweelingbedden. Het zijn twee gelijke eenpersoonsbedden naast elkaar.
Zie ook de pagina onmiddellijk.Het wachten duurt ........ , omdat er te weinig personeel is.


20 % (afgerond)zolang
80 % (afgerond)zo lang 

Het antwoord is 'zo lang' (met spatie), omdat het letterlijk betekent 'met die tijdsduur'.
Zie ook de pagina te veel, ten minste.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


 Website van het Jaar 2019 - Stem nu!
Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers