MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 22-02-2018 (niveau 3)


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

eerdere test 22 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 22-02-2018 zo ingevuld:De nieuwe hit van Madonna is volop ........ .


3 % (afgerond)gedownloadt
14 % (afgerond)gedownloaded
83 % (afgerond)gedownload 

Het woord 'gedownload' is voltooid deelwoord van 'downloaden'. Hoewel 'download' oorspronkelijk een Engels woord is, komt er in het Nederlands geen extra 'ed' achter de ik-vorm. Je kunt aan 'ge' al zien dat het een Nederlands voltooid deelwoord is.
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.Het arme dier heeft nog minutenlang ........ .


40 % (afgerond)stuipgetrokken
51 % (afgerond)gestuiptrekt 
1 % (afgerond)stuipgetrekt
7 % (afgerond)gestuiptrokken

Het werkwoord 'stuiptrekken' is een zwak werkwoord: stuiptrekte - gestuiptrekt.
Je kunt dit woord natuurlijk omzeilen door te zeggen: het arme dier heeft nog minutenlang liggen stuiptrekken.
Zie ook de pagina sterke werkwoorden.Het is verboden racistische of ........ verwerpelijke opmerkingen te publiceren.


1 % (afgerond)andersins
17 % (afgerond)anderzins
82 % (afgerond)anderszins 

Woorden op 'zins' hebben een tussen-s (geenszins, enigszins, anderszins), maar geen extra s als het eerste woorddeel al eindigt op een s (alleszins).
Zie ook de pagina onmiddellijk.Een grammaticale vraag: welk woord ontbreekt in de volgende zin?
Kijk, daar loopt de pianiste die ik graag mag en mooi kan spelen.


hetgeen
77 % (afgerond)die 
3 % (afgerond)wie
19 % (afgerond)er ontbreekt geen woord

(Een inzending van Paul BM)
Na 'en' ontbreekt het woord 'die':
Kijk, daar loopt de pianiste die ik graag mag en die mooi kan spelen.

Het eerste 'die' is lijdend voorwerp bij 'ik graag mag'. Het tweede 'die' is onderwerp bij 'mooi kan spelen'. Omdat de grammaticale functie in beide deelzinnen verschillend is, mag je het tweede 'die' niet weglaten.

Je mag 'die' wel weglaten als het in beide deelzinnen onderwerp is: 'kijk, daar loopt de pianiste die mij graag mag en mooi kan spelen.'
Zie ook de pagina tantebetjezinnen.


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

TOTAALRESULTAAT:
73% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers