in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 23-03-2023 (niveau 3)eerdere test 23 MRT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 23-03-2023 zo ingevuld:Toen de schurk op vrije voeten was, werd hij ........ door zijn rivalen.


92 % (afgerond)gelyncht 
3 % (afgerond)gelynched
5 % (afgerond)gelynchd

Het werkwoord lynchen is overgenomen uit het Engels (to lynch). In het Nederlands wordt het op de Nederlandse manier vervoegd.
De ik-vorm is lynch. De verleden tijd is lynchte. Het voltooid deelwoord is gelyncht. Met een t, omdat de eindklank van lynch een sisklank is die dezelfde behandeling krijgt als een s.
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.Deze boomkwekerij is ........ bekend.


72 % (afgerond)wijd en zijd 
2 % (afgerond)wijt en zijd
23 % (afgerond)wijd en zijt
3 % (afgerond)wijt en zijt

De uitdrukking 'wijd en zijd' betekent 'overal'. Het wordt geschreven met twee keer 'ijd'.
Zie ook de pagina te allen tijde.Ik ben, geloof ik, de enige die dit mooi ........ .


45 % (afgerond)vind
vint
55 % (afgerond)vindt 

Het juiste antwoord is 'vindt', want het hoort bij 'die', dat verwijst naar 'de enige'.
Dat er een t achter de ik-vorm moet staan, kun je horen als je een ander werkwoord gebruikt: ik ben de enige die dit mooi maakt.
Zie ook de pagina d of dt.Voor een stoofvleesschotel gebruikt de kok het liefst ........ .


33 % (afgerond)sucadelappen
4 % (afgerond)sukadenlappen
61 % (afgerond)sukadelappen 
2 % (afgerond)sucadenlappen

Door dit stuk rundvlees loopt een dikke zeen die op sukade lijkt. Vandaar de naam.

Het woord 'sukade' kent geen meervoud. Daarom is het niet 'sukadenlappen' met tussen-n.
Zie ook de pagina alcohol en karamel.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties