MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 29-08-2016 (niveau 3)


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

eerdere test 29 AUG geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 29-08-2016 zo ingevuld:Ik ben, geloof ik, de enige die dit mooi ........ .


46 % (afgerond)vind
54 % (afgerond)vindt 
vint

Het juiste antwoord is 'vindt', want het hoort bij 'die', dat verwijst naar 'de enige'.
Dat er een t achter de ik-vorm moet staan, kun je horen als je een ander werkwoord gebruikt: ik ben de enige die dit mooi maakt.
Zie ook de pagina d of dt.Paaseieren en ........ zijn niet het hele jaar door verkrijgbaar.


6 % (afgerond)Kerstkransen
1 % (afgerond)Kerstkranzen
6 % (afgerond)kerstkranzen
86 % (afgerond)kerstkransen 

Als het enkelvoud eindigt op een s, wordt de s vaak een z in het meervoud (grens - grenzen), maar niet altijd (mens - mensen). Hier zijn geen regels voor. Dit moet je gewoon weten.
Het woord 'kerstkrans' krijgt geen hoofdletter, tenzij het aan het begin van de zin staat.
Zie ook de pagina grenzen, kansen.Deze gesteenten zijn in het ........ gevormd.


6 % (afgerond)karboon
58 % (afgerond)carboon 
30 % (afgerond)carbon
6 % (afgerond)karbon

Het geologische tijdperk 'carboon' schrijf je met een c. De leidraad van het 'Groene Boekje' zegt: "Het woord waarmee we een historische periode benoemen of waarmee we de tijd indelen, krijgt een kleine letter." Geologieboeken en -sites schrijven de tijdperken vaak met een hoofdletter.
Carbon = doordrukpapier.
Zie ook de pagina alcohol en karamel.Wat is de afkorting van 'Algemene Ouderdomswet'?


2 % (afgerond)AOw
2 % (afgerond)Aow
20 % (afgerond)aow
77 % (afgerond)AOW 

Afkortingen van wetten, regelingen en overheidsplannen schrijf je zonder punten en met hoofdletters.

Sommige wetten hebben ook een schrijfwijze met alleen een beginhoofdletter. Voor 'Wet maatschappelijke ondersteuning' bestaat zowel 'WMO' als 'Wmo'. (bron: spellingsite.nu)
Ook langere afkortingen van wetten die als een woord uitgesproken worden, krijgen alleen een beginhoofdletter (bijvoorbeeld 'Wajong').
Zie ook de pagina afkortingen.


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

TOTAALRESULTAAT:
69% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Verkeer  Beter Afrikaans  Taaltest VertrekNL  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers