MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 06-07-2015 (niveau 3)


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

eerdere test 06 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 06-07-2015 zo ingevuld:Het is slim dat de gids de rondleiding bij de souvenirshop ........ .


7 % (afgerond)beŽindigd
93 % (afgerond)beŽindigt 

Het hele werkwoord is 'beŽindigen'. Het woord 'beŽindigt' hoort bij de hoofdpersoon van het tweede deel van de zin (de gids) en verandert als je er meervoud van maakt: dat de gidsen beŽindigen. Het woord wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt' en krijgt dus een t.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Hij heeft goede ........ .


90 % (afgerond)ideeŽn 
4 % (afgerond)ideŽn
6 % (afgerond)ideŽen

Het meervoud 'ideeŽn' krijgt 'Žn', omdat bij 'idee' de klemtoon op de laatste lettergreep valt. De puntjes komen op de derde e, om aan te geven dat daar een nieuwe klank begint.
Zie ook de pagina tweeŽn, drieŽn.We houden een rookpauze ........ daar tijd voor is.


41 % (afgerond)voorzover
55 % (afgerond)voor zover 
4 % (afgerond)voor zo ver

Het woord 'zover' wordt zonder spatie geschreven, omdat het niet over een afstand gaat. De vaste woordgroep 'voor zover' heeft wel een spatie achter het woord 'voor'. Het betekent in dit geval 'alleen als'.
Zie ook de pagina te veel, ten minste.Als de stroom uitvalt, zorgt het ........ voor noodstroom.


73 % (afgerond)aggregaat 
26 % (afgerond)agregaat
1 % (afgerond)aggrechaat
1 % (afgerond)agrechaat

Dit woord is afkomstig van het Latijnse 'aggregare' (bij iets voegen, bij de kudde voegen).
Zie ook de pagina onmiddellijk.


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers