MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 04-08-2015 (niveau 3)


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

eerdere test 04 AUG geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 04-08-2015 zo ingevuld:De verhuizer ........ de meubels in en reed snel naar ons nieuwe huis.


2 % (afgerond)laade
97 % (afgerond)laadde 
1 % (afgerond)lade

Het woord 'laadde' is verleden tijd. De ik-vorm eindigt al op een d. Daar komt in de verleden tijd 'de' bij. Daarom zie je dd in het woord.

Zie ook de pagina verleden tijd.Wat is fout in de volgende zin?
Hun worden cadeaus gegeven als dank voor de vreedzame acties en hun tomenloze inzet.


51 % (afgerond)tomenloze 
2 % (afgerond)cadeaus
47 % (afgerond)Hun
1 % (afgerond)acties

De juiste schrijfwijze is 'tomeloze', zonder n.

'Hun' aan het begin van deze zin is correct, omdat het woord hier meewerkend voorwerp is: de cadeaus worden hun (= aan hen) gegeven.
Zie ook de pagina hen of hun.We hebben vorige week ........ met de hele familie.


2 % (afgerond)steengegrilld
3 % (afgerond)steengegrild
35 % (afgerond)gesteengrilld
60 % (afgerond)gesteengrild 

De ik-vorm van het werkwoord 'steengrillen' heeft in het Nederlands één l aan het eind: ik steengril, ik steengrilde, ik heb gesteengrild.
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.De ........ van Sinterklaas lagen al in augustus in sommige winkels.


kruitnoodjes
95 % (afgerond)kruidnootjes 
3 % (afgerond)kruitnootjes
1 % (afgerond)kruidnoodjes

Het woord 'kruidnootjes' wordt weleens verkeerd geschreven. Het woord heeft te maken met kruiden en noten (en niet met explosief kruit of noodsituaties).
Zie ook de pagina onmiddellijk.


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

TOTAALRESULTAAT:
76% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers