MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 23-04-2014 (niveau 3F)

Antwoorden van andere niveaus: | 1F  |  2F  |  3F  | 

eerdere test  

De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 23-04-2014 zo ingevuld:



Die vader wordt niet altijd ........ .

4 % (afgerond)gehoorzaamt
1 % (afgerond)gehoorzaamdt
95 % (afgerond)gehoorzaamd 

Het woord 'gehoorzaamd' is voltooid deelwoord van 'gehoorzamen'. Het verandert niet als je er meervoud van maakt: de vaders worden niet gehoorzaamd. Omdat de m geen medeklinker in 't kofschip is, eindigt het op een d.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.






Ik heb niets verloren en niets gewonnen: precies ........ gespeeld.

34 % (afgerond)quite
4 % (afgerond)kiet
kwiet
62 % (afgerond)quitte 

Quitte (spreek uit als 'kiet') is een Frans woord, dat 'niets schuldig' betekent.
Zie ook de pagina onmiddellijk.






De chef is niet ........ om het ontslag tegen te houden.

91 % (afgerond)bij machte 
9 % (afgerond)bij machten

'Bij machte' is een een vaste uitdrukking.
Zie ook de pagina te allen tijde.






Deze arts heeft zich bekwaamd in het ........ van depressieve stoornissen.

24 % (afgerond)diagnosticeren 
2 % (afgerond)diagnostizeren
diagnostisseren
73 % (afgerond)diagnostiseren

Het woord 'diagnosticeren' is afgeleid van diagnose. Het betekent: een diagnose stellen, de aard en plaats van een ziekte of verwonding vaststellen op grond van de verschijnselen.

Bij 'Onze Taal' lezen we: "Tot in de jaren negentig schreven veel woordenboeken 'diagnostiseren'. Die spelling is inmiddels overal losgelaten; in alle spelling- en woordenboeken van de laatste jaren staat diagnosticeren, ook in het Groene Boekje en in het Witte Boekje."
Zie ook de pagina onmiddellijk.





TOTAALRESULTAAT:
68% goed


MENU:

Home

Dagelijkse test

Aanmelden

Inloggen

Antwoorden

Scoreverloop

Muismatten

Niveaus

Werkwoorden

Twijfelwoorden

Meer, klein, bezit, m/v

Weetwoorden

Spaties en streepjes

Hoofdlettergebruik

Leestekens

Stijl

Over deze website


Help | Contact  |  Profiel  |  


Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers