MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 26-03-2015 (niveau 3)


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

eerdere test 26 MRT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 26-03-2015 zo ingevuld:Het draaiboek is veranderd. Ik stuur je een ........ versie.


6 % (afgerond)upgedate
35 % (afgerond)geüpdatete 
58 % (afgerond)geüpdate
1 % (afgerond)geüpdatedte

Het voltooid deelwoord van 'updaten' is 'geüpdatet' (spreek uit: 'ge-updeet').

Als je er een bijvoeglijk naamwoord van maakt (zoals 'bijgewerkte'), komt er een e achter. Dus: geüpdatete (spreek uit: ge-updee-te).
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.Het is schandalig dat de spijbelaar elke week weleens school ........ .


8 % (afgerond)verzuimd
92 % (afgerond)verzuimt 

Het woord 'verzuimt' hoort bij de hoofdpersoon van het tweede deel van de zin (de spijbelaar) en verandert als je er meervoud van maakt: dat de spijbelaars verzuimen. Het woord wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt' en krijgt dus een t.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.De documentaire laat ........ zien hoe de boer vroeger leefde.


58 % (afgerond)ondermeer
42 % (afgerond)onder meer 

De term 'onder meer' bestaat uit twee woorden, net als 'onder andere'.
Zie ook de pagina onmiddellijk.De film eindigt met een duel op leven ........ dood.


24 % (afgerond)of
1 % (afgerond)tot
met
75 % (afgerond)en 

Een duel op leven en dood is een keihard gevecht, vaak letterlijk totdat een van de partijen is gedood.

'Een zaak van leven of dood' betekent: van levensbelang.
Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

TOTAALRESULTAAT:
61% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers