MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 24-07-2017 (niveau 3)


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

eerdere test 24 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 24-07-2017 zo ingevuld:Dit internetprogramma ........ het gebruik van filmpjes.


3 % (afgerond)ondersteund
97 % (afgerond)ondersteunt 

Het hele werkwoord is 'ondersteunen'. Het woord 'ondersteunt' hoort bij de hoofdpersoon (dit internetprogramma). Het verandert als je er meervoud van maakt: de internetprogramma's ondersteunen. Het gaat daarom net als bij 'ik til, hij tilt': er komt een t achter de ik-vorm.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Nadat de koeien gegraasd hebben, wordt het voedsel ........ .


7 % (afgerond)herkauwt
93 % (afgerond)herkauwd 

Het woord 'herkauwd' is voltooid deelwoord van 'herkauwen'. Het verandert niet als je er meervoud van maakt: worden alle graspollen herkauwd. Omdat de w geen medeklinker in 't kofschip is, eindigt het op een d.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.Met speciale ........ worden de vingerafdrukken zichtbaar.


17 % (afgerond)spray's
83 % (afgerond)sprays 

De s zit er gewoon aan vast, omdat de uitspraak van de laatste lettergreep er niet onder lijdt.
Zie ook de pagina opa's, acties, cafés.Wil je een kroket of een ........ ?


54 % (afgerond)kaassoufflé 
18 % (afgerond)kaassoufflee
20 % (afgerond)kaassouflé
9 % (afgerond)kaassouflee

'Soufflé' is een Frans woord, afgeleid van het werkwoord 'souffler', dat '(op)blazen' betekent.
Zie ook de pagina onmiddellijk.


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

TOTAALRESULTAAT:
82% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Verkeer  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Taaltest VertrekNL  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers