MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 08-10-2015 (niveau 3)


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

eerdere test 08 OKT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 08-10-2015 zo ingevuld:De nieuwe hit van Madonna is volop ........ .


2 % (afgerond)gedownloadt
5 % (afgerond)gedownloaded
92 % (afgerond)gedownload 

Het woord 'gedownload' is voltooid deelwoord van 'downloaden'. Hoewel 'download' oorspronkelijk een Engels woord is, komt er in het Nederlands geen extra 'ed' achter de ik-vorm. Je kunt aan 'ge' al zien dat het een Nederlands voltooid deelwoord is.
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.Ik moet zeggen dat dit geboortecijfer mij nogal ........ .


91 % (afgerond)verbijstert 
9 % (afgerond)verbijsterd

Het woord 'verbijstert' hoort bij de hoofdpersoon van het tweede deel van de zin (dit geboortecijfer) en verandert als je er meervoud van maakt: dat de geboortecijfers ons verbijsteren. Het woord wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt' en krijgt dus een t.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Ik ben een ........ koffiedrinker. Tegen lunchtijd heb ik al acht kopjes gedronken.


4 % (afgerond)verfend
10 % (afgerond)vervent
83 % (afgerond)fervent 
4 % (afgerond)vervend

Het woord 'fervent' is overgenomen uit het Frans. Het betekent vurig, hartstochtelijk, zeer ijverig.
Zie ook de pagina onmiddellijk.Wij zijn benieuwd of de minister een visie heeft ........ het handelen van de politie.


32 % (afgerond)over
66 % (afgerond)op 
1 % (afgerond)in
1 % (afgerond)van

Bij 'visie' hoort 'op'.
Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


 Website van het Jaar 2015 - Stem en win!
Help | Contact  |  Instellingen  |  


Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers