MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 29-10-2014 (niveau 3F)

Antwoorden van andere niveaus: | 1F  |  2F  |  3F  | 

eerdere test  

De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 29-10-2014 zo ingevuld:Het is belangrijk dat de pillen goed worden ........ .

88 % (afgerond)gedoseerd 
1 % (afgerond)gedoceert
5 % (afgerond)gedoseert
6 % (afgerond)gedoceerd

doseren = dosis bepalen
doceren = lesgeven

Het voltooid deelwoord van 'doseren' is 'gedoseerd'. Omdat de r geen medeklinker in 't kofschip is, krijgt het voltooid deelwoord van 'doseren' een d.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.


Een groep mensen uit eenzelfde kalenderjaar wordt weleens een ........ genoemd.

2 % (afgerond)kohord
11 % (afgerond)cohord
7 % (afgerond)kohort
79 % (afgerond)cohort 

De oorspronkelijke betekenis van 'cohort' is een groep van ongeveer zeshonderd Romeinse soldaten, in het Latijn 'cohors, cohortis'.
Zie ook de pagina alcohol en karamel.


De fans waren ........ aanwezig op de luchthaven.

54 % (afgerond)in grote getalen
44 % (afgerond)in groten getale 
2 % (afgerond)in groten getalen

'In groten getale' is een vaste uitdrukking (in groot aantal).
Zie ook de pagina te allen tijde.


Een infectieziekte wordt vaak bestreden met ........ .

7 % (afgerond)penecilline
11 % (afgerond)peneciline
31 % (afgerond)peniciline
51 % (afgerond)penicilline 

Het woord 'penicilline' heeft 3x een i en 2x een l. Het woord is afgeleid van 'Penicillium notatum', de wetenschappelijke naam van een penseelschimmel.
Zie ook de pagina onmiddellijk.

TOTAALRESULTAAT:
65% goedWebsite van het Jaar 2014 - Stem en win!


MENU:

Home

Instellingen

Dagelijkse test

Aanmelden

Inloggen

Antwoorden

Scoreverloop

Muismatten

Niveaus

Werkwoorden

Twijfelwoorden

Meer, klein, bezit, m/v

Weetwoorden

Spaties en streepjes

Hoofdlettergebruik

Leestekens

Stijl

Over deze website


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers