MOB-versie | Naar grote versie
Antwoorden van 18-12-2014 (niveau 3F)

Antwoorden van andere niveaus: | 1F  |  2F  |  3F  | 

eerdere test  

De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 18-12-2014 zo ingevuld:We hebben vorige week ........ met de hele familie.

66 % (afgerond)gesteengrild 
28 % (afgerond)gesteengrilld
4 % (afgerond)steengegrild
2 % (afgerond)steengegrilld

De ik-vorm van het werkwoord 'steengrillen' heeft in het Nederlands één l aan het eind: ik steengril, ik steengrilde, ik heb gesteengrild.
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.


(Welk woord moet je weglaten om er een goede zin van te maken?)
Dit onderzoek is beoogt meer helderheid te verschaffen over de rol van theoretische verdieping.


2 % (afgerond)beoogt
97 % (afgerond)is 
helderheid
te

De zin zou moeten beginnen met 'dit onderzoek beoogt' of 'dit onderzoek is bedoeld om'.
Zie ook de pagina Stijl.


Er vindt een maansverduistering plaats. ........ gaan dit evenement bekijken bij de sterrenwacht.

14 % (afgerond)Enkele
86 % (afgerond)Enkelen 

Je schrijft 'enkelen' met een n, omdat het woord zelfstandig wordt gebruikt en omdat er personen mee bedoeld worden. Als in de voorafgaande zin het soort personen genoemd wordt, komt de n te vervallen, omdat je dan dat woord als weggelaten woord zou kunnen invullen: Veel sterrenkundigen kijken naar de maansverduistering. Enkele (sterrenkundigen) doen dat bij de sterrenwacht.

Deze regel geldt voor veel woorden (enkele, weinige, andere).
Voor 'alle(n)' en 'beide(n)' geldt een andere regel.
Zie ook de pagina beide(n), alle(n).


Deze jurk heeft een diep ........ .

56 % (afgerond)decolleté 
43 % (afgerond)décolleté
dekolleté
dékolleté

Het woord 'decolleté' heeft een c, en in het Nederlands alleen op de laatste e een accent.
Zie ook de pagina alcohol en karamel.

TOTAALRESULTAAT:
76% goed


MENU:

Home

Instellingen

Dagelijkse test

Aanmelden

Inloggen

Antwoorden

Scoreverloop

Muismatten

Niveaus

Werkwoorden

Twijfelwoorden

Meer, klein, bezit, m/v

Weetwoorden

Spaties en streepjes

Hoofdlettergebruik

Leestekens

Stijl

Over deze website


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers