MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 25-05-2017 (niveau 3)


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

eerdere test 25 MEI geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 25-05-2017 zo ingevuld:Ik ben door de journalist ........ .


2 % (afgerond)geïnterviewt
82 % (afgerond)geïnterviewd 
1 % (afgerond)geïntervieuwt
15 % (afgerond)geïntervieuwd

Het woord 'geïnterviewd' is voltooid deelwoord van 'interviewen', dat afstamt van het Engelse woord 'interview' (zonder u, want dat doen ze in het Engels niet). Omdat de w geen medeklinker in 't kofschip is, eindigt het voltooid deelwoord op een d. Er komen puntjes op de eerste i, om aan te geven dat daar een nieuwe klank begint.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.De diskjockey ........ de apparatuur waardoor de muziek vervormde.


6 % (afgerond)overbelaste
1 % (afgerond)overbellaste
92 % (afgerond)overbelastte 
1 % (afgerond)overbellastte

Het woord 'overbelastte' is verleden tijd van 'overbelasten'. De ik-vorm eindigt al op een t. Daar komt in de verleden tijd 'te' bij. Daarom zie je tt in het woord.
Zie ook de pagina verleden tijd.In ........ schrift wordt de letter R als een P geschreven.


10 % (afgerond)ciryllisch
9 % (afgerond)Ciryllisch
50 % (afgerond)cyrillisch 
32 % (afgerond)Cyrillisch

Het alfabet dat o.a. in Rusland gebruikt wordt, is het cyrillisch schrift. De naam is afgeleid van Cyrillus, apostel der Slaven. Het woord verwijst niet naar een geografische naam. Daarom geen hoofdletter.
Zie ook de pagina onmiddellijk.Thea sloeg de deur achter zich dicht, maar niet ........ ze boos "Ik ga weg" gezegd had. (Bedoeld wordt: eerst zeggen, dan deur dicht.)


22 % (afgerond)nadat
als dat
77 % (afgerond)voordat 
1 % (afgerond)dan voordat

Niet voordat = nadat. Zij sloeg de deur dicht, nadat zij gesproken had. De uitdrukking 'maar niet voordat' kun je ook ongeveer vertalen met 'maar eerst'.

Overigens kun je in dit geval ook 'niet dan nadat' zeggen, wat eigenlijk 'niet anders dan nadat' betekent en daardoor hetzelfde is als 'nadat'.
'Niet dan nadat' betekent dus hetzelfde als 'niet voordat'.

Tot slot nog even dit: als je van duidelijkheid houdt, vermijd dan dit soort constructies en dubbele ontkenningen, maar zeg gewoon hoe het zit: 'Thea sloeg de deur achter zich dicht, nadat ze boos "Ik ga weg" gezegd had.'
Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Verkeer  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Taaltest VertrekNL  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers