MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 25-11-2015 (niveau 3)


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

eerdere test 25 NOV geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 25-11-2015 zo ingevuld:Het broodje is royaal ........ .


7 % (afgerond)bebotert
93 % (afgerond)beboterd 

Het woord 'beboterd' is voltooid deelwoord van 'beboteren'. Het verandert niet als je wisselt tussen meervoud en enkelvoud. Omdat de r geen medeklinker in 't kofschip is, eindigt het voltooid deelwoord op een d.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.Deze familie is van ........ afkomst.


61 % (afgerond)adelijke
39 % (afgerond)adellijke 

Het woord 'adellijk' heeft 2x l.
Zie ook de pagina onmiddellijk.U mag bomen planten, ........ dat het uitzicht niet wordt belemmerd.


94 % (afgerond)met dien verstande 
6 % (afgerond)met dien verstanden

'Met dien verstande' is een vaste uitdrukking (onder die voorwaarde).
Zie ook de pagina te allen tijde.In de achtbaan moet je je armen wel ........ houden.


13 % (afgerond)binnen boord
87 % (afgerond)binnenboord 

Dit is één woord, zonder spatie.
Zie ook de pagina onmiddellijk.


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers