MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 26-09-2016 (niveau 3)


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

eerdere test 26 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 26-09-2016 zo ingevuld:De leerling laat niet merken dat hij haastig zijn spiekbriefje ........ .


9 % (afgerond)verfrommeld
91 % (afgerond)verfrommelt 

Het woord 'verfrommelt' hoort bij de hoofdpersoon van het tweede deel van de zin (hij) en verandert als je er meervoud van maakt: dat zij haastig verfrommelen. Het woord wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt' en krijgt dus een t.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Boven het bos vliegen twee ........ .


22 % (afgerond)havikken
78 % (afgerond)haviken 

Het meervoud van 'havik' is 'haviken'. Het krijgt geen extra k, maar alleen 'en' achter het enkelvoud.
Zie ook de pagina kieviten.Ik heb weinig ........ in het onderzoek van de politie.


6 % (afgerond)vedusie
65 % (afgerond)fiducie 
5 % (afgerond)viducie
24 % (afgerond)feducie

Het woord 'fiducie' (vertrouwen) is afkomstig uit het Latijn: fiducia (vertrouwen).
Zie ook de pagina onmiddellijk.Wat is de afkorting van 'de dato' (= 'van de datum')?


28 % (afgerond)dd
52 % (afgerond)d.d. 
1 % (afgerond)D.D.
20 % (afgerond)dd.

Afkortingen die (vaak) voluit uitgesproken worden, hebben punten en behouden de originele hoofdletters.
Omdat de Latijnse term 'de dato' geen hoofdletters heeft, heeft 'd.d.' deze ook niet.

Zie ook de pagina afkortingen.


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

TOTAALRESULTAAT:
71% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


 Website van het Jaar 2016 - Stem en win!
Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Verkeer  Beter Afrikaans  Taaltest VertrekNL  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers