MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 11-02-2016 (niveau 3)


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

eerdere test 11 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 11-02-2016 zo ingevuld:Mark ........ nogal op complimentjes.


1 % (afgerond)kicked
kickd
99 % (afgerond)kickt 

Het woord 'kickt' hoort bij de hoofdpersoon van de zin (Mark). Hoewel het oorspronkelijk een Engels woord is, gaat 'kicken' in het Nederlands net als 'ik tik, hij tikt'.
Zie ook de pagina hij barbecuet......... jij de vergadering vandaag?


90 % (afgerond)Leid 
1 % (afgerond)Lijdt
8 % (afgerond)Leidt
2 % (afgerond)Lijd

Het woord 'leid' hoort bij de hoofdpersoon van de zin. Net als bij 'loop jij' is de ik-vorm (zonder toegevoegde t) hier het juiste antwoord.
Zie ook de pagina d of dt.In ziekenhuizen wordt extra gelet op ........ .


3 % (afgerond)hygiene
88 % (afgerond)hygiëne 
8 % (afgerond)hygiène

Het woord 'hygiëne' wordt op verschillende manieren uitgesproken. Er is echter maar één schrijfwijze juist.
Zie ook de pagina onmiddellijk.Thea sloeg de deur achter zich dicht, maar niet ........ ze boos "Ik ga weg" gezegd had. (Bedoeld wordt: eerst zeggen, dan deur dicht.)


22 % (afgerond)nadat
1 % (afgerond)dan voordat
76 % (afgerond)voordat 
als dat

Niet voordat = nadat. Zij sloeg de deur dicht, nadat zij gesproken had. De uitdrukking 'maar niet voordat' kun je ook ongeveer vertalen met 'maar eerst'.

Overigens kun je in dit geval ook 'niet dan nadat' zeggen, wat eigenlijk 'niet anders dan nadat' betekent en daardoor hetzelfde is als 'nadat'.
'Niet dan nadat' betekent dus hetzelfde als 'niet voordat'.

Tot slot nog even dit: als je van duidelijkheid houdt, vermijd dan dit soort constructies en dubbele ontkenningen, maar zeg gewoon hoe het zit: 'Thea sloeg de deur achter zich dicht, nadat ze boos "Ik ga weg" gezegd had.'
Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

TOTAALRESULTAAT:
88% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers