MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 28-04-2016 (niveau 3)


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

eerdere test 28 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 28-04-2016 zo ingevuld:Wij hebben in de vakantie vaak ........ .


32 % (afgerond)gescrabbled
68 % (afgerond)gescrabbeld 

Scrabble spelen is in het Nederlands 'scrabbelen'. Ik scrabbel, hij scrabbelt, ik heb gescrabbeld.
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.We zijn blij dat de jongen niet in levensgevaar ........ .


95 % (afgerond)verkeert 
5 % (afgerond)verkeerd

Het woord 'verkeert' hoort bij de hoofdpersoon van het tweede deel van de zin (de jongen) en verandert als je er meervoud van maakt: dat de jongens niet in levensgevaar verkeren. Het woord wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt' en krijgt dus een t.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.De documentaire laat ........ zien hoe de boer vroeger leefde.


47 % (afgerond)onder meer 
53 % (afgerond)ondermeer

De term 'onder meer' bestaat uit twee woorden, net als 'onder andere'.
Zie ook de pagina onmiddellijk.Hans ........ op school ingewikkelde dingen uitgelegd.


59 % (afgerond)worden 
41 % (afgerond)wordt

Niet 'Hans' maar 'ingewikkelde dingen' is het onderwerp (de hoofdpersoon) van deze zin. Je kunt ook schrijven: aan Hans. Dan zie je misschien duidelijker dat 'Hans' meewerkend voorwerp is.
Zie ook de pagina De mensen wordt gevraagd.


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

TOTAALRESULTAAT:
67% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers