MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 23-04-2015 (niveau 3)


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

eerdere test 23 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 23-04-2015 zo ingevuld:De muziekgroep ........ de ene week en zong de andere week countrymuziek.


3 % (afgerond)linedancedte
89 % (afgerond)linedancete 
8 % (afgerond)linedancede

Het woord 'linedancete' is verleden tijd van 'linedancen'. Het woord is vernederlandst en volgt daarom de regel van 't kofschip. De sisklank aan het eind van het woord krijgt de behandeling van een s. Daarom: linedance + te.

Zie ook de pagina gefaxt, gepland.Dit is de dag waarop de president zijn nieuwe kabinet ........ .


11 % (afgerond)beŽdigd
89 % (afgerond)beŽdigt 

Het hele werkwoord is 'beŽdigen'. Het woord 'beŽdigt' hoort bij de hoofdpersoon van het tweede deel van de zin (de president) en verandert als je er meervoud van maakt: waarop de presidenten hun kabinet beŽdigen. Het woord wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt' en krijgt dus een t.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Ik krijg het benauwd in een ........ vest.


3 % (afgerond)acryle
63 % (afgerond)acryl 
34 % (afgerond)acrylen

Het woord 'acryl' is een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord. Zulke woorden hebben bijna altijd 'en' aan het eind, maar bij sommige (vaak moderne) stoffen geldt die regel niet. Dit is zo'n geval.
Deze synthetische stof wordt ook wel 'acrylvezel' genoemd.
Zie ook de pagina gouden, plastic.De sollicitanten ........ een formulier overhandigd om in te vullen.


94 % (afgerond)wordt 
6 % (afgerond)worden

Niet 'de sollicitanten' maar 'een formulier' is het onderwerp (de hoofdpersoon) van deze zin. Je kunt ook schrijven: aan de sollicitanten. Dan zie je misschien duidelijker dat 'de sollicitanten' meewerkend voorwerp is.
Zie ook de pagina De mensen wordt gevraagd.


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers