MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 30-06-2016 (niveau 3)


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

eerdere test 30 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 30-06-2016 zo ingevuld:Tijdens de kerstdagen wordt er veel ........ .


53 % (afgerond)gefonduet
43 % (afgerond)gefonduud 
5 % (afgerond)gefonduut

Het zelfstandig naamwoord is 'de fondue' (afkomstig uit het Frans), het werkwoord is 'fonduen', maar bij de vervoegingen zie je de e niet meer: hij fonduut, hij heeft gefonduud.
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.Het wordt tijd dat iemand een goed plan ........ .


92 % (afgerond)beraamt 
8 % (afgerond)beraamd

Het woord 'beraamt' hoort bij de hoofdpersoon van het tweede deel van de zin (iemand) en verandert als je er meervoud van maakt: dat mensen een plan beramen. Het woord wordt vervoegd zoals ik til, jij tilt en eindigt dus op een t.

Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Voor op het boek stond de titel met ........ letters.


17 % (afgerond)gecalligrafeerde
83 % (afgerond)gekalligrafeerde 

Het werkwoord 'kalligraferen' wordt met een k gespeld. Het komt uit het Grieks (kalligraphein = mooi schrijven).
Zie ook de pagina alcohol en karamel.Ik moet hoognodig naar de kapper. Ik ........ me aan dat lange haar.


88 % (afgerond)erger 
12 % (afgerond)irriteer

De formulering 'ik irriteer me aan' is fout. Je kunt je wel ergens aan ergeren of storen, maar niet ergens aan irriteren. Je kunt wel zeggen: dat lange haar irriteert mij.
Zie ook de pagina irriteren en beseffen.


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

TOTAALRESULTAAT:
76% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Verkeer  Beter Afrikaans  Taaltest VertrekNL  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers