MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 16-02-2017 (niveau 3)


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

eerdere test 16 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 16-02-2017 zo ingevuld:Wij hebben op het bedrijfsuitje ........ .


6 % (afgerond)gelinedansd
26 % (afgerond)gelinedanced
68 % (afgerond)gelinedancet 

Het woord 'gelinedancet' is voltooid deelwoord van 'linedancen'. Het woord is vernederlandst en volgt daarom de regel van 't kofschip. De sisklank krijgt de behandeling van een s.
Daarom: ge + linedance + t. Volgens Van Dale mag 'gelinedanst' ook, van het werkwoord 'linedansen'.
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.De verhuizer ........ de meubels in en reed snel naar ons nieuwe huis.


1 % (afgerond)lade
1 % (afgerond)laadden
97 % (afgerond)laadde 
1 % (afgerond)laden

Het woord 'laadde' is verleden tijd. De ik-vorm eindigt al op een d. Daar komt in de verleden tijd 'de' bij. Daarom zie je dd in het woord.

Zie ook de pagina verleden tijd.Op 5 december komt ........ op bezoek.


16 % (afgerond)sinterklaas
84 % (afgerond)Sinterklaas 

Je schrijft 'Sinterklaas' met een hoofdletter, omdat het een naam is. Het gaat om Sint-Nicolaas die cadeautjes brengt, ook al is de kans groot dat het een verklede man is.
Je schrijft het met een kleine letter als je zou spreken van 'een sinterklaas', iemand die zich heeft verkleed als Sinterklaas.
Zie ook de pagina onmiddellijk.We waren precies op tijd. Voor hetzelfde ........ was de trein al vertrokken.


1 % (afgerond)gelt
11 % (afgerond)geldt
89 % (afgerond)geld 

De uitdrukking 'voor hetzelfde geld' betekent 'evengoed'. 'Geld' is hier geen werkwoord.
Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Verkeer  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Taaltest VertrekNL  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers