MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 05-03-2015 (niveau 3)


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

eerdere test 05 geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 05-03-2015 zo ingevuld:Helaas is vorige week mijn harddisk ........ .


4 % (afgerond)gecrashed
4 % (afgerond)gecrashd
92 % (afgerond)gecrasht 

Het woord 'gecrasht' is het voltooid deelwoord van 'crashen'. Hoewel het woord afkomstig is uit het Engels, geldt in het Nederlands de kofschipregel. De sisklank sj van 'crash' wordt beschouwd als een s. Vandaar de t.
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.De consumentenrubriek zegt dat deze wasautomaat erg veel water ........ .


5 % (afgerond)verspild
95 % (afgerond)verspilt 

Het woord 'verspilt' hoort bij de hoofdpersoon van het tweede deel van de zin (deze wasautomaat) en verandert als je er meervoud van maakt: dat de wasautomaten veel water verspillen. Het woord wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt' en krijgt dus een t.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Er raast een ........ over het land.


1 % (afgerond)sycloon
syclone
98 % (afgerond)cycloon 
1 % (afgerond)cyclone

Het woord 'cycloon' komt van het Engelse 'cyclone' en het Griekse woord voor cirkel. In het Nederlands schrijf je het zonder e.
Zie ook de pagina alcohol en karamel.Nu ik vijftig ben, ........ dat ik ouder word.


10 % (afgerond)besef ik me
90 % (afgerond)besef ik 

De formulering 'ik besef me' is fout. Je kunt wel zeggen: ik realiseer me.
Zie ook de pagina irriteren en beseffen.


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

TOTAALRESULTAAT:
94% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers