MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 18-09-2014 (niveau 3F)

Antwoorden van andere niveaus: | 1F  |  2F  |  3F  | 

eerdere test  

De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 18-09-2014 zo ingevuld:De gammele taxi ........ door de smalle straatjes.

92 % (afgerond)racet 
8 % (afgerond)raced

Het woord 'racet' hoort bij de hoofdpersoon van de zin (de taxi). Daarom ik-vorm + t.
Zie ook de pagina hij barbecuet.


(Welk woord moet je weglaten om er een goede zin van te maken?)
Dit onderzoek is beoogt meer helderheid te verschaffen over de rol van theoretische verdieping.


2 % (afgerond)beoogt
97 % (afgerond)is 
1 % (afgerond)helderheid
te

De zin zou moeten beginnen met 'dit onderzoek beoogt' of 'dit onderzoek is bedoeld om'.
Zie ook de pagina Stijl.


Ouders, grootouders, tantes en ooms zijn ........ van harte welkom.

28 % (afgerond)alle
72 % (afgerond)allen 

Je schrijft 'allen' met 'n' omdat het woord zelfstandig wordt gebruikt en verwijst naar personen.
Zie ook de pagina beide(n), alle(n).


Hier is uitverkoop wegens ........ .

63 % (afgerond)faillissement 
31 % (afgerond)faillisement
2 % (afgerond)fallisement
3 % (afgerond)fallissement

Het woord 'faillissement' stamt af van het Franse 'faillir' (failliet gaan).
Let op ai, ll en ss.
Zie ook de pagina onmiddellijk.

TOTAALRESULTAAT:
81% goed


MENU:

Home

Instellingen

Dagelijkse test

Aanmelden

Inloggen

Antwoorden

Scoreverloop

Muismatten

Niveaus

Werkwoorden

Twijfelwoorden

Meer, klein, bezit, m/v

Weetwoorden

Spaties en streepjes

Hoofdlettergebruik

Leestekens

Stijl

Over deze website


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers